Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Faglitteratur

Faglitteratur

 

Faglitteratur står plassert på hylla etter Deweys desimalklassifikasjonssystem, noe som innebærer at de bøkene som handler om det samme står sammen på hylla. Systemet bygger på en inndeling av all menneskelig viten i 10 fagområder eller hovedklasser.

 

De 10 hovedklassene er som følger:

000 Generelle emner bl.a. databehandling, informatikk, generelle leksika
100  Filosofi, overnaturlige fenomener, psykologi
200 Religion
300 Samfunnsvitenskap, bl.a. statsvitenskap, økonomi, offentlig informasjon, folkeminne
400 Språk og språkvitenskap
500 Naturvitenskap og matematikk
600 Teknologi (anvendt vitenskap), bl.a. medisin, ingeniørfag, administrasjon og ledelse
700 Kunst og underholdning
800 Litteratur og litteraturvitenskap
900 Geografi, historie og deres hjelpefag
   
   

Den enkelte hovedklasse kan inndeles i 100 underklasser, som igjen deles inn i seksjoner og underseksjoner.

 

 

Bokstavkoder:

Fagbøkene er merket med tall og bokstavkoder på ryggen som forteller hva boka handler om, og hvor den skal stå i forhold til andre bøker. Dette kaller vi hyllesignaturen eller oppstillingssignatur.

 

q   Bøker som er høyere enn 25 cm ( og dermed ikke få plass på normalhyller) Kalles ”kvartbøker” Disse står på egen reol og er merket med en q foran deweynummeret. Du må derfor lete på reoler når du ser etter bestemte fag eller nummer.

 

L  En L foran deweynummeret angir at boka tilhører bibliotekets lokalsamling, dvs. bøker      som omhandler Møre og Romsdal/Nordvestlandet. Disse står også plassert på egen reol, etter ”kvartbøkene”.

 

r    Bøker merket med en r  foran deweynummeret er såkalte referanseverk, som leksika og ordbøker. Disse er ikke, men må brukes på skolen. En del av disse, som for eksempel ordbøkene , står på bibliotekkontoret, mens leksikon og atlas står samlet i egne reol i biblioteket.

 

c  En c (eller cq hvis det dreier seg om kvartformat) foran deweynummeret betyr ”småskrifter”, dvs. størrelser som må oppbevares i kassetter. Disse kan du hente på bibliotekarkontoret.

 

For å skille bøker med samme klassenummer fra hverandre, inkluderer oppstillingssignaturen (ryggmerkingen på bøkene) også én (eller flere) av de første bokstavene i forfatterens etternavn. Dette settes alltid punktum etter tredje siffer.

 

Noen eksempler på oppstillingsnatur:

956   H Historie   – Midtøsten, forfatter H Harris,   Nathaniel Konflikten i Midtøsten
Q   333.79 T Kvartformat,   Naturressurser og energi, forfatter på T Thuesen,   Nils Petter Fornybar energier
L   q 948.391 G Lokalsamling,   Kvatformat, Historie, Sunnmøre, forfatter på G Grytten   Harald Ålesund forteller
r   433 P Referansebok,   Tysk språk – Ordbøker, forfatter på P Paulsen,   Gerd Tysk blå ordbok
cq   948.39 B Småskrifter,   Kvartformat, Historie, Møre og Romsdal, tittel starter på B (tittel brukes   når et dokument har flere enn tre forfattere)    Bybrannen   bilag (magasin) til Sunnmørposten 23. januar 2004

 

 

 

 

   

 

Kontaktpersonar

Janneke Wiborg Greve Janneke Wiborg Greve
Spesialbibliotekar
71 28 20 31
Send e-post