Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Spjelkavik VGS > HJEMMEUNDERVISNING

HJEMMEUNDERVISNING

De neste ukene vil all undervisning ved Spjelkavik videregående skole foregå via digitale flater. Det er It’s Learning som er skolens hovedplattform for digital undervisning. Vi anmoder alle elever om å laste ned It’s Learning-appen på mobiltelefonen sin, og tillate varslinger slik at de holder seg oppdatert. Vi anmoder foresatte til å følge opp skolearbeidet hjemme og motivere elevene til å holde læringstrykket oppe i denne spesielle situasjonen.
Skolen vil inntil videre være betjent mellom kl 0900-1500. Benytt hovedinngangen mot nord.

 

Informasjon til elever 08.04.2020
Regjeringen har bestemt at vi fortsatt skal holde skolen stengt i minst 14 dager til. De har også sagt at det er et mål at alle elever skal tilbake til skolen før skoleslutt, så vi må være forberedt på at vi skal åpne skolen igjen på et eller annet tidspunkt. Det skal, når det blir aktuelt, være trygt å komme på skolen.
Jeg vil takke alle dere som svarte på evalueringen av hjemmeundervisningen. Det har gitt oss mye viktig og god informasjon. Mye av det er formidlet til lærerne, slik at de kan se hva dere har skrevet og svart (anonymt selvfølgelig). Vi har som mål at dette med hjemmeundervisning skal fungere best mulig.
Det er fortsatt ikke kommet noen avgjørelse i forhold til muntlig eksamen.
Ellers oppfordrer vi fortsatt alle å forholde seg til de råd som myndighetene gir i forhold til smittevern.
Til slutt ønsker jeg alle en bekymringsfri påsketid.
Rektor
Oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet (Udir): https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Timeplanen vil gå som normalt. Kontaktlærer og faglærer vil gjennomføre undervisning og kommunisere med sine elever etter timeplanen (avtale med elevene), så langt det er mulig. Elevene må derfor logge seg på It’s Learning og følge instruksjonen fra faglærer.

 

Fravær skal meldes på vanlig måte dersom eleven er forhindret i å delta i undervisningen som blir gitt. Innleveringsfrister og avtaler må holdes. Eleven må gi beskjed til kontaktlærer og faglærer dersom en er forhindret. Vi forventer at elever svarer på meldinger og henvendelser. Årsplanen følges i forhold til avtalte vurderingssituasjoner. Faglærer kommer til å gjennomføre alternative vurderinger i denne perioden.

 

Skoleledelsen kan kontaktes som vanlig ved spørsmål.

It's Learning

Det er It’s Learning som er skolens hovedplattform for digital undervisning. Vi anmoder alle elever om å laste ned It’s Learning-appen på mobiltelefonen sin, og tillate varslinger slik at de holder seg oppdatert.
Elevene logger seg inn med FEIDE-brukeren sin.

Dersom noen har glemt passordet sitt, så kan de få opprettet et nytt ved å gå til https://brukerid.mrfylke.no/ og velge Glemt Passord

Office 365
Office 365 er et godt verktøy for samarbeid. Vi ber derfor om at alle elevene logger seg inn med den Office365 brukeren som de har fått av skolen. Her er alle elever og lærere lagt inn, noe som gjør det enkelt å dele dokument og å samarbeide.
Noen fag vil også ta ibruk Teams
Se menyvalget Elevportal på Skolens webside http://spjelkavik.vgs.no/Spjelkavik-VGS2/Framsida/Elevportal

Elevene logger seg inn med feidebruker@o365.mrvgs.no  (der feidebruker er elevens feidebruker, f.eks karnil12)
Passord er FEIDE-passordet til eleven

Dersom du har problemer med påloggingene send en epost til reidun.kviebakk@mrfylke.no eller en melding på it'sLearning.

Fraværsføring i koronasituasjonen

 Disse fylkeskommunale føringene gjelder inntil det eventuelt kommer statlige føringer for fraværsføring i koronasituasjonen.  

 Oppdatert informasjon fra Udir om koronasituasjonen finner dere her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Fraværsføring fra 13. mars

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler er stengt på grunn av koronasituasjonen fra 12. mars til 26. mars. Perioden kan bli forlenget.

Fra 13. mars gis det ikke undervisningen i skolebygningene, men via digitale læringsplattformer. Dette får betydning for fraværsføringen.

Fram til skolene gjenåpnes føres det ikke time- og dagsfravær. Elevenes deltakelse i nettundervisningen vil være logget elektronisk. Skolen skal hver dag ha rutiner for å registrere at elevene er logget på nettundervisning/digitale læringsplattformer. Elever som ikke deltar, må følges opp av lærer og eller skoleledelsen.

 

Vi minner om at elevene skal delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag for å vurdere kompetanse. Dette gjelder også når undervisningen skjer på digitale læringsplattformer. Manglende deltakelse vil kunne føre til at lærer ikke får grunnlag for å sette standpunktkarakter. Se forskrift til opplæringslova § 3-3. I forskriften er det vist til at elevene skal «møte fram og delta aktivt». «Møte fram» tolker vi som «å delta i undervisningen». Om elever står i fare for ikke å få standpunktkarakter fordi lærer mangler vurderingsgrunnlag, skal det sendes varsel til elev. For elever under 18 år skal det i tillegg sendes varsel til foresatte. Skolen skal legge til rette for at elevene har mulighet til å rette på forholdet, slik at elevene får mulighet til å skaffe grunnlag for å sette standpunktkarakter.

 

Elever som på grunn av sykdom ikke kan delta i nettundervisningen, må levere egenmelding hvis de er over 18 år. Foresatte leverer egenmelding for elever under 18 år.

 

Fraværsføring før 13. mars

Fraværsføring frem til 13. mars følger de vanlige reglene, med unntak av fravær av helsemessige årsaker. For slikt fravær ble det 4. mars innført unntak fra kravet om legeattest. Unntaket gjelder ut skoleåret 2019/2020.

Dokumentasjonskravet for fravær av helsemessige grunne ble da endret til:

  • egenmelding for elever over 18 år
  • melding fra foresatte for elever under 18 år

 

Referanser:

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-3 og 3-7

rundskriv Udir-3-2016 Fraværsgrense