Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Eksamen

Eksamen arrangeres to ganger hvert år, vår og høst. Informasjon om eksamen finner du på hjemmesidene til Undervisningsdirektoratet:
http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-videregaende/

Planene for sentralgitt skriftlig eksamen legges ut på direktoratets hjemmeside flere måneder i forveien.

På disse sidene finner du også annet stoff om eksamen og hvordan den avvikles.

Skolens eget eksamensreglement finner du til høyre på denne siden.

KLAGERETT

Iflg forskrift til opplæringsloven § 5-5 og § 5.9 har du rett til å klage på karakter til skriftlig eksamen.

Vi minner om at klagefristen for eksamenskarakterer er 10 dager fra du kunne gjøre deg kjent med karakterene.

 

Kandidater som ønsker rask behandling av sin klage i fag der det er mulig, må regne med å få forkorta klagefrist. For å bli med på hurtigklagebehandlinga må klagen leveres senest

 

tirsdag 27.06.17 kl 12.00.

 

Resultat av hurtigklagesensuren vil være klar i tide til at du ved evt endring av karakter kan få nytt vitnemål som blir med på årets fellesopptak til høgskoler og universitet.

 

Ordinær klagefrist  er satt til:  fredag 7. 7.2017

 

 

Du kan levere klagen på e-post til: rune.heggdal@mrfylke.no

 

Klagen trenger ikke å begrunnes. Ta kontakt med skolen hvis det er noe du lurer på.

 

Rektor

Kontaktpersonar

Rune Heggdal Rune Heggdal
Rektor
71 28 20 01 /
Mob. 901 29 775
Send e-post
Kristine Huse Svendsen
Konsulent
71 28 20 10
Send e-post
Linn Lervik Haugsmoen
Lektor
71 28 20 05
Send e-post

Dokument

Eksamensreglement
PDF-dokument - 122,75 kB