Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Eksamen

Eksamen arrangeres to ganger hvert år, vår og høst. Informasjon om eksamen finner du på hjemmesidene til Utdanningsdirektoratet:
http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-videregaende/

Planene for sentralgitt skriftlig eksamen legges ut på direktoratets hjemmeside flere måneder i forveien.

På disse sidene finner du også annet stoff om eksamen og hvordan den avvikles.

Møre og Romsdal fylkeskommune har også lagt ut informasjon om eksamen på nettsiden sin.

Skolens eget eksamensreglement finner du til høyre på denne siden.

KLAGERETT

Iflg forskrift til opplæringsloven § 5-5 og § 5.9 har du rett til å klage på karakter til skriftlig eksamen.

Vi minner om at klagefristen for eksamenskarakterer er 10 dager fra du kunne gjøre deg kjent med karakterene.

 

Kandidater som ønsker rask behandling av sin klage i fag der det er mulig, må regne med å få forkortet klagefrist. For å bli med på hurtigklagebehandlinga må klagen leveres senest

 

tirsdag 25.06.2019 kl 12.00

 

Resultat av hurtigklagesensuren vil være klar i tide til at du ved evt endring av karakter kan få nytt vitnemål som blir med på årets fellesopptak til høgskoler og universitet.

 

Ordinær klagefrist  er satt til:  fredag 5. 7.2019

Klagen må leveres underskrevet til eksamensansvarlig Christian Birkeland. Vi anbefaler deg å ta kontakt med faglærer før du leverer klage. Klagen trenger ikke begrunnes.

Kontaktpersonar

Rune Heggdal Rune Heggdal
Rektor
71 28 20 01 /
Mob. 901 29 775
Send e-post
Linn Lervik Haugsmoen Linn Lervik Haugsmoen
Avdelingsleder realfag
71 28 20 05
Send e-post
Christian Birkeland Christian Birkeland
Lektor m/ tilleggsutd.
71 28 20 65 /
Mob. 951 62 996
Send e-post

Dokument

Eksamensreglement
PDF-dokument - 122,75 kB