Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Spjelkavik VGS > Informasjon > Informasjon > Ordens- og fraværsreglement

Ordens- og fraværsreglement

Veiledning til elever om de nye fraværsreglene
 

Ordens- og fraværsrelement Møre og Romsdal Fylkeskommune: https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Elev/Ordens-og-fraavaersreglement/(language)/nno-NO

Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk.

Les mer om fravær på Udir sine sider:
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/

Udir har utarbeidet en grei veiledning til elever om de nye fraværsreglene.
Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen.

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/til-elever/