Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

PC-ordningen

Skoleeier har ansvaret for å holde elever i videregående opplæring med nødvendige trykte og digitale læremiddel.

Elever som skal starte i VG1 ved skolene som eies av Møre og Romsdal fylkeskommune kan velge mellom:

1. En bærbar PC levert av fylkeskommunen.

eller

2. Et engangstilskudd for å holde seg med egen PC. Elevene vil få informasjon om PC-ordningen første skoledag. Se også brosjyre til høyre på denne siden. Ordningene gjelder ikke for elever som tidligere har fått PC eller tilskudd til kjøp av PC. Valget er bindende for hele skoletiden.

Første uke på skolen skal elevene legge inn en bestilling på enten fylkeskommunal elev-PC eller PC-stipend. Utbetaling av PC-stipend, 2500 kr vil være ca 20. september.

I ordningen med Fylkes-PC inngår avtale om service, vedlikehold og forsikring i tre år. Forsikringsordningen dekker blant annet bytte av skjerm og harddisk. Forsikringen dekker ikke tap av pc, for eksempel ved tyveri). De elevene som velger å bruke egen pc, må selv dekke service, vedlikehold og eventuell forsikring.

Mer informasjon finner du her: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Elev/PC-ordninga