Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Spjelkavik VGS > Kalender > Kontaktmøte for VG1 klasse 1STB, 1STF og 1STI

Torsdag 30. januar 17:00 - Torsdag 30. januar 22:00

Spjelkavik videregående skole

Kontaktmøte for VG1 klasse 1STB, 1STF og 1STI

Til elever på Vg1 og deres foreldre/foresatte

 

Vi inviterer foreldre/foresatte til kontaktmøte for Vg1 etter følgende oppsett:

Klasse: Møtedag:
1STC, 1STE Tirsdag 28.1.20 fra klokka 1700
1STA, 1STD Onsdag 29.1.20 fra klokka 1700
1STB, 1STF, 1STI Torsdag 30.1.20 fra klokka 1700

 

Skolen ønsker å legge til rette for god kontakt med foresatte. Et godt samarbeid fører til god oppfølging av elevens faglige og sosiale utvikling. Samarbeidet med foresatte er en viktig ressurs for skolen i arbeidet med å styrke utviklinga av gode læringsmiljø og for å skape læringsresultat som gjør at elevene fullfører videregående opplæring.

 

På kontaktmøtet blir det anledning til å ha samtaler med kontaktlærer og den enkelte elevs faglærer. Vi ønsker at elevene er med på møtet. I tillegg vil skolens to rådgivere og IB-koordinator være til stede for å bidra med informasjon i den grad dette er ønskelig.

Skolen vil sette av faste tider for møte med kontaktlærer og faglærer. Det er derfor nødvendig for skolen i god tid å få en oversikt over hvilke lærere det ønskes samtale med. Det kan i den forbindelse være fornuftig å ta en diskusjon med sønn/datter om hvem man ønsker samtale med. I kroppsøving vil faglærer av praktiske årsaker ikke være til stede. De som ønsker samtale med disse faglærerne, bes å kontakte skolen.

Vedlagt følger en liste over skolens lærere på Vg1. Sett kryss foran navnet på de lærerne dere ønsker å snakke med.  Frist for innlevering av skjemaet er torsdag 12.12.19 til kontaktlærer. Møteinnkalling med faste møtetider vil bli sendt ut over nyttår.

Elevene på Vg1 skal nå starte prosessen med valg av programområde og programfag til neste år. På skolens hjemmeside under fanen utdanningstilbud finner dere informasjon om fagtilbudet vårt og de forskjellige programfagene. Elevene vil få veiledning av rådgivere, fagorientering fra faglærere og elever som har valgt programfagene inneværende år, samt fagtorg der elevene kan oppsøke faglærere og elever for nærmere informasjon. Elevene skal registrere sitt endelige valg innen 6. februar 2020.

 

Spjelkavik, 4.desember 2019

Rune Heggdal                                                                        Ragnhild Mork
rektor                                                                                       ass. rektor

Kontaktpersonar

Ragnhild Mork Ragnhild Mork
Assisterende rektor
71 28 20 03 /
Mob. 922 59 214
Send e-post