Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Spjelkavik VGS > Kalender > Kontaktmøte for VG2

Onsdag 5. februar 17:00 - Onsdag 5. februar 21:30

Spjelkavik videregående skole

Kontaktmøte for VG2

Vi inviterer til foreldremøte onsdag 5. februar fra kl 1700. Dette er siste mulighet til å delta på et foreldremøte for elever som nå går 2. året ved Spjelkavik videregående skole, ettersom de blir myndige i løpet av 2020. Foresatte får anledning til å møte kontaktlærer denne kvelden. Klokkeslett for samtale med kontaktlærer vil bli tildelt. Vi ønsker at elevene er med på møtet. I tillegg vil skolens rådgivere og IB-koordinator være til stede for å bidra med informasjon i den grad dette er ønskelig.

 

Skolen ønsker å legge til rette for god kontakt med foresatte. Et godt samarbeid fører til god oppfølging av elevens faglige og sosiale utvikling. Samarbeidet med foresatte er en viktig ressurs for skolen i arbeidet med å styrke utviklinga av gode læringsmiljø og for å skape læringsresultat som gjør at elevene fullfører videregående opplæring.

Kontaktpersonar

Ragnhild Mork Ragnhild Mork
Assisterende rektor
71 28 20 03 /
Mob. 922 59 214
Send e-post

Dokument

Kontaktmøte VG2 feb 2020
PDF-dokument - 637,83 kB