Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Spjelkavik VGS > Kalender > Kontaktmøte for foreldre/foresatte til elever i VG2

Onsdag 3. februar 17:00 - Onsdag 3. februar 22:00

Spjlekavik videregående skole

Kontaktmøte for foreldre/foresatte til elever i VG2

Vi inviterer til foreldremøte onsdag 3. februar fra kl 1700. Dette er siste mulighet til å delta på et foreldremøte for elever som nå går 2. året ved Spjelkavik videregående skole, ettersom de blir myndige i løpet av 2021. Vi ønsker at elevene er med på møtet. Foresatte får anledning til å møte kontaktlærer denne kvelden. Klokkeslett for samtale med kontaktlærer vil bli tildelt. I tillegg vil skolens rådgivere og representanter fra ledelsen være til stede for å bidra med informasjon i den grad dette er ønskelig.

Skolen ønsker å legge til rette for god kontakt med foresatte. Et godt samarbeid fører til god oppfølging av elevens faglige og sosiale utvikling. Samarbeidet med foresatte er en viktig ressurs for skolen i arbeidet med å styrke utviklinga av gode læringsmiljø og for å skape læringsresultat som gjør at elevene fullfører videregående opplæring.

Kontaktpersonar

Ragnhild Mork Ragnhild Mork
Assisterende rektor
71 28 20 03 /
Mob. 922 59 214
Send e-post
Rune Heggdal Rune Heggdal
Rektor
71 28 20 01 /
Mob. 901 29 775
Send e-post

Dokument