Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Spjelkavik VGS > Kalender > Kontaktmøte for foreldre/foresatte til elever i klasse 1STE, 1STF, 1STI

Torsdag 28. januar 17:00 - Torsdag 28. januar 22:00

Spjelkavik videregående skole

Kontaktmøte for foreldre/foresatte til elever i klasse 1STE, 1STF, 1STI

Skolen ønsker å legge til rette for god kontakt med foresatte. Et godt samarbeid fører til god oppfølging av elevens faglige og sosiale utvikling. Samarbeidet med foresatte er en viktig ressurs for skolen i arbeidet med å styrke utviklinga av gode læringsmiljø og for å skape læringsresultat som gjør at elevene fullfører videregående opplæring.

Foresatte får anledning til å møte kontaktlærer denne kvelden. Vi ønsker at elevene er med på møtet. I tillegg vil skolens rådgivere og representanter fra skolens ledelse være til stede for å bidra med informasjon i den grad dette er ønskelig.

Fyll ut og returner svarslippen til kontaktlærer. Klokkeslett for samtale med kontaktlærer vil bli tildelt.

Elevene på Vg1 skal nå starte prosessen med valg av programområde og programfag til neste år. På skolens hjemmeside under fanen utdanningstilbud finner dere informasjon om fagtilbudet vårt og de forskjellige programfagene. Informasjon om valg av programfag finnes også på skolen sosiale medier. Elevene vil få veiledning av rådgivere, fagorientering fra faglærere og elever som har valgt programfagene inneværende år.  Elevene skal registrere sitt endelige valg innen 4. februar 2021.

Kontaktpersonar

Ragnhild Mork Ragnhild Mork
Assisterende rektor
71 28 20 03 /
Mob. 922 59 214
Send e-post
Rune Heggdal Rune Heggdal
Rektor
71 28 20 01 /
Mob. 901 29 775
Send e-post

Dokument