Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Spjelkavik VGS > Nyheter > En meters-regelen fører til redusert kapasitet på skolebuss og hurtigbåt

En meters-regelen fører til redusert kapasitet på skolebuss og hurtigbåt

Når skolene starter denne uken, vil det tidvis kunne bli problem med å få plass til alle på skolebussen og hurtigbåtene, både til og fra skolen.

På grunn av smittevernregler i kollektivtransporten, vil skolebussene og hurtigbåtene bare ha plass til halvparten av passasjerene de har til vanlig. Elevene må sitte med en meters avstand fra hverandre, på oppmerkede sitte- eller ståplasser.

I nasjonal veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole står det at elevene der det er mulig ikke skal bruke offentlig transport, med mindre de ikke har andre alternativ. Det betyr at du ikke skal reise med buss dersom du ikke må - bruk sykkel eller gå om du kan. Å bli kjørt av foreldre er en annen løsning.

Alle elever med rett til skoleskyss må være oppmerksomme på den reduserte kapasiteten, og planlegge for alternativ til ordinær skoleskyss om skolebussen eller hurtigbåten er full. Med de gjeldende smittevernreglene vil elever som ikke får plass kunne benytte det ordinære buss-/hurtigbåttilbudet for å komme seg hjem fra skolen. Vær oppmerksom på at smittevernreglene gjør at det er redusert kapasitet på det ordinære buss-/hurtigbåttilbudet også.

Om du må benytte skoleskyss må du passe på dette:

  • Om du er syk eller kan være smittet skal du ikke møte på skolen.
  • Ved av og påstiging og om bord, bør du holde avstand til andre.
  • Vis hensyn og hold anbefalt avstand på en meter.
  • Bruk kun seter og ståplasser som er ledige for bruk. Dersom ingen av plassene er ledige, må du gå av bussen/hurtigbåten.
  • Vask hender når du kommer på skolen og når du kommer hjem.

Les mer i veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020

Les mer på retningslinje for operatørar og skolar i FRAM-området