Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Spjelkavik VGS > Nyheter > Felles fagdag med Latinskolen

Felles fagdag med Latinskolen

Hva gjør vi når de ønskede foredragsholderne er opptatt? Vi slår oss bare sammen med en annen skole/klasse!

Fellesfagdag4

Fredag 24. november fikk klassen i Samfunnsøkonomi 1 besøk av Per Atle Sjåstad og Linda Midbust Hjelle fra NAV. Med på foredraget var også Samfunnsøkonomi 2 ved Ålesund vgs, avd Latinskolen.
Elever og lærere fikk vi en nyttig innføring i utviklingen i arbeidsledigheten i vår regionen, sammenlignet med landet for øvrig.

Etter presentasjonen fra NAV jobbet elevene i grupper der de skulle komme med forslag til regionale tiltak for å få en mer naturlig arbeidsledighet i regionen.

Dette ble et samarbeid i en storklasse, bestående av 31 elever fra to skoler, to lærere og to gjesteforelesere. Et forsøk som er godt egnet til gjentakelse! Gjestene fra Latinskolen trivdes tydelig i lokaler som er hundre år nyere enn de er vant til…..

Fellesfagdag1
Fellesfagdag3
Fellesfagdag2

Fagdag, fredag 24. november 2017

                        Tema: «Arbeidsledighet»

 

Klasser:

  • Samfunnsøkonomi 2 ved Ålesund vgs
  • Samfunnsøkonomi 1 ved Spjelkavik vgs

 

Tid Aktivitet
08:15-09:00

Lav arbeidsledighet   har vært et sentralt mål i den økonomiske politikken i Norge i mange år.   Arbeidsledighet er en tilstand der personer som ønsker å arbeide til   gjeldende lønnssatser, ikke får arbeid.

 

Du skal   kjenne til følgende årsaker til at arbeidsledighet oppstår.

  • Likevekts/naturlig arbeidsledighet (= strukturledighet +   friksjonsledighet)
  • Konjunkturledighet
  • Sesongledighet og skjult   arbeidsledighet

Oppgave 1

Forklar   kort de forskjellige ledighetstypene du skal kjenne til

 

Arbeidsledigheten   i Norge i dag er fallende. I september 2017 var arbeidsledigheten (SSB/AKU)   på 4,1 prosent av arbeidsstyrken. Siden september 2016 er ca. 19 000   arbeidstakere tilbake i arbeid. I september 2016 var arbeidsledigheten på 4,8   prosent.

 

Oppgave 2

Hva kan årsakene være til den fallende   arbeidsledigheten i perioden september 2016 til september 2017.

 

09:00-10:00 En presentasjon av «Tilstanden på   arbeidsmarkedet i vår region» v/Per Atle Sjåstad og Linda Midtbust Hjelle fra   NAV
10:10-12:30

SSB mener at konjunkturbunnen er nådd, og at oppgangen blir i   krabbegir. Vi kan si at Norge i dag er inne i en svak oppgangskonjunktur.   Dagens arbeidsledighet er høyere enn de økonomene definerer som en   likevektsledighet for Norge på 3,5 prosent.

 

Oppgave 3

Hvilke tiltak kan   myndighetene sette i verk for redusere dagens arbeidsledighet og dermed komme   nærmere en likevekts- eller naturlig arbeidsledighet på 3,5%? Hvilke tiltak   er spesielt viktige for vår region?

11:35-11:50 Lunsj
12:30.13:25 Diskusjoner rundt idéene/løsningene på oppgave 3.