Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Spjelkavik VGS > Nyheter > INFORMASJON - KORONAVIRUS

INFORMASJON - KORONAVIRUS

Vi legger fortløpende ut oppdateringer i denne nyhetssaken. 

Torsdag 4.6.2020
Skolen åpner helt
Fra mandag 8. juni åpner skolen helt i henhold til nye smittevernregler. Skoleskyssen vil fra samme dag ha normal kapasitet også på grunn av nye regler. Det vil si at alle elever og lærere er tilbake på skolen fra mandag 8. juni. Det blir ikke normal timeplan, men vi følger den planen som er lagt ut for resten av skoleåret.
Fortsatt gjelder det at de som er syke ikke skal møte på skolen. Da må du ha kontakt med faglærer og kontaktlærer om dette.
Fredag 29.5.2020

Nivåinndeling av smitteverntiltak (trafikklysmodell)

I denne utgaven av veilederen beskriver vi hvordan ulike tiltak kan iverksettes avhengig av situasjonen i en trafikklysmodell; grønt, gult og rødt nivå. Tiltakene tilpasses smittesituasjonen i samfunnet og andre faktorer i en totalvurdering. Modellen varierer fra vanlig organisering av skolehverdagen (grønt nivå), til mer omfattende tiltak med mindre, faste grupper og større avstand mellom elever (rødt nivå). Forskjellen på de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer (kapittel om redusert kontakt mellom personer).
Innfører gult nivå dette innebærer:

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

Oppdaterte veiledere for videregående skole: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Tirsdag 2.4.2020

Skoleskyss: Møre og Romsdal fylkeskommune går vekk fra avstandskrav i kollektivtrafikken fra mandag 8. juni

Med bakgrunn i oppdaterte retningslinjer fra nasjonale myndigheier med ei videre normalisering og oppmjuking av smitteverntiltak, vil fylkeskommunen oppheve avstandskrava i kollektivtrafikken. Møre og Romsdal fylkeskommune vil opprettholde forsterka renhold på alle transportmiddel, og ber vi alle reisende til å vise omsyn. Videre oppmoder vi framleis alle skolebarn og -ungdom som kan, held fram med å gå eller sykle til skolen.

Full kapasitet kollektivtrafikken vil altså gjelde fra og med 8. juni.

Tirsdag 21.04 2020

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020.

– Vi skulle selvsagt aller helst gjennomført eksamen som vanlig, men fylkene har vært tydelige på at vi må prioritere. Derfor prioriterer vi å gjennomføre privatisteksamener. Det viktigste for elevene i videregående er at de får en grundig standpunktvurdering og vitnemål, skriver kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Fra før av er alle skriftlige eksamener i videregående skole og alle eksamener på ungdomstrinnet avlyst.

Onsdag 8.04 2020
Regjeringen har bestemt at vi fortsatt skal holde skolen stengt i minst 14 dager til. De har også sagt at det er et mål at alle elever skal tilbake til skolen før skoleslutt, så vi må være forberedt på at vi skal åpne skolen igjen på et eller annet tidspunkt. Det skal, når det blir aktuelt, være trygt å komme på skolen.

Jeg vil takke alle dere som svarte på evalueringen av hjemmeundervisningen. Det har gitt oss mye viktig og god informasjon. Mye av det er formidlet til lærerne, slik at de kan se hva dere har skrevet og svart (anonymt selvfølgelig). Vi har som mål at dette med hjemmeundervisning skal fungere best mulig.
Det er fortsatt ikke kommet noen avgjørelse i forhold til muntlig eksamen.
Ellers oppfordrer vi fortsatt alle å forholde seg til de råd som myndighetene gir i forhold til smittevern.
Til slutt ønsker jeg alle en bekymringsfri påsketid.
Rektor

Mer om dette på Utdanningsdirektoratet sine sider
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Onsdag 25.03 2020
Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for elever på videregående skole er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.
Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske.

Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen.

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for elever på videregående skole er avlyst

 

Mandag 23.03 2020
IB eksamen er avlyst

May 2020 examinations will no longer be held

The International Baccalaureate Organization has announced that the May examinations for the International Baccalaureate Diploma Programme and Career-related Programme will not be held this year due to the COVID-19 (Coronavirus) pandemic. As an organization, it is critical for the IB to ensure that the options it provides its global community of IB World Schools are based on compassion and fairness for the difficult circumstances that its students and educators are experiencing. As a result, based on considerable advice from stakeholders across the globe, including schools, students, universities and official bodies, the IB has determined what it believes to be the most responsible and ethical way forward.
Følgende brev med informasjon er sendt ut til elever og foresatte: 

 

Fredag 20.03.2020

Denne informasjonen ble sendt ut til alle foresatte som vi har epostadresse til, tidligere i uken. Dersom det er noen som ønsker å stå på listen, sender de en e-post om dette til rune.heggdal@mrfylke.no , så skal vi få lagt dere inn.

Informasjon til foresatte ved Spjelkavik videregående skole  
Den situasjonen vi nå står oppe i med alle de begrensninger og restriksjoner som alle i samfunnet blir pålagt er krevende. Den er krevende for elever, foreldre, lærere, skole, ja alle. Skolen skal gjøre det beste ut av situasjonen og denne e-posten skal klargjøre hva skolen gjør i praksis, hvordan vi sender ut informasjon og hvordan melde inn spørsmål. 

Elevenes undervisning
Vi vil tilstrebe å organisere undervisningen mest mulig forutsigbart for elevene. Timeplanen går mest mulig som normalt, elevene holder kontakt med lærere i de ulike fag-rom i ItsLearning. Elevene skal kunne kommunisere direkte med lærere, enten via video, e-post, telefon eller meldinger i ItsLearning. I alle fag-rom skal det ligge arbeidsplaner.

Alle elever har tilgang på Office 365 gjennom skolen. Særlig nå i starten vil veien måtte bli til mens vi går. Vi har mandag opplevd at de ulike systemene ikke har tålt belastningen av at alle elever i hele Norge skal ha undervisning via teknologiske løsninger. Vi regner med at dette blir bedre etter hvert som systemleverandører får litt tid til å oppgradere sine løsninger.

For de fleste lærere er dette en helt ny måte å jobbe på, det skal prøves og feiles, det skal læres... Vi har ansatte som på hjemmebane har omsorgsoppgaver som kan komme i veien for at alle timer kan avholdes som normalt. Ansatte med ektefeller i helsesektoren eller andre kritiske sektorer som får et ekstra omsorgsansvar. Elevene skal da få beskjed om dette slik at de kan kommunisere med læreren på annet tidspunkt. Tiden som kommer vil gi mange utfordringer, både teknisk men ikke minst pedagogisk. Vårt mål er at elevene skal ha størst mulig læringsutbytte under de rådende forhold. 

Vurdering
Årsplanen skal i størst mulig grad følges. Lærerne må i samarbeid med elevene finne frem til vurderingsformer som gjør at elevene får vurderingsgrunnlag slik at lærer til slutt kan sette standpunktkarakter. Situasjonen vil uansett skape utfordringer for både elever og lærere og begge parter må vise smidighet. Ingen vet per i dag hvor lenge skolen vil være stengt, og vi kan komme opp i den situasjon at elevene skal ha karakterer basert på fjernundervisning resten av skoleåret. 

Eksamen
Dersom skolene er stengt i eksamenstiden, vil det ikke skape problemer for elevene. Utdanningsdirektoratet (  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/ ) vil i så fall annullere eksamen og på den måte sikre at elevene får godkjent vitnemål. Elevene må uansett ha sluttvurdering (standpunktkarakter), da det for denne ikke finnes unntak. Dersom skolen er tilbake i normal drift til eksamen, vil eksamen gå som planlagt. Som alle forstår er det på dette tidspunkt svært usikkert hvilken situasjon vi befinner oss i mai. 

Tekniske utfordringer
Vi har sett at det tidvis kan være utfordringer med kapasitet og stabilitet i noen av de tekniske løsningene. Dette forventer vi skal bedre seg. De ulike systemene får nå en helt annen belasting enn en normalsituasjon skulle tilsi. Skolens IT-ansvarlige (Reidun Kviebakk) jobber hjemmefra, men kan bistå med en del likevel. Send e-post til reidun.kviebakk@mrfylke.no dersom det er noe dere tenker hun kan hjelpe med. 

Informasjon
Skolen bruker ItsLearning som primær informasjonskanal ovenfor elevene. Vi oppdaterer skolens hjemmeside ( www.spjelkavik.vgs.no ). Skoleeier har også en del informasjon på sine sider ( www.mrfylke.no ). Dersom noen har spørsmål eller innspill, send dem til undertegnede på rune.heggdal@mrfylke.no , så kal vi besvare dem så best vi kan. 

For de fleste elever har vi registrert e-postadresse for bare en av de foresatte. Vi ber derfor den som har mottatt denne e-posten om å videresende den til den andre foresatte. Dersom det er noen som ønsker å stå på listen, sender de en e-post om dette til rune.heggdal@mrfylke.no , så skal vi få lagt dere inn.

  

Torsdag 19.03.2020
Informasjon fra skolehelsetjenesten:

Kjære elever, foreldre og foresatte ved videregående skoler i Ålesund

Redusert aktivitet i skolehelsetjenesten

For å beskytte de mest sårbare i befolkningen mot koronasmitte og for å bistå kommunen med andre oppgaver som følge av pandemien, så har skolehelsetjenesten redusert aktivitet inntil videre. En redusert stab av helsesykepleierne vil kun være tilgjengelig på telefon på dagtid for henvendelser til skolehelsetjenesten. Foreldre/foresatte med bekymring for sine barn, og ungdommer som har behov for samtale, kan ta kontakt.  Helsesykepleier sitt mobilnummer ligger på skolen sin nettside. Dersom hun ikke er tilgjengelig:

 

Ring ekspedisjonen på helsestasjonen som skolen sogner til. Kontaktinformasjon finner dere her:  https://alesund.kommune.no/helse-og-omsorg/barn-og-foreldre/helsestasjonstenester/helsestasjon-0-5-ar/om-helsestasjonen/

 

Oppfølging av psykisk helse prioriteres.  Vi kan kun tilby telefonkonsultasjoner ut fra smittevernhensyn.

Vi minner om følgende:

Dette er ikke tidspunktet for å samle grupper av ungdom. Følg anbefalinger til befolkningen:
https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide

Dette er ikke tidspunktet for å arrangere selskap:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Det er derimot en fin anledning til å komme seg ut i skog og mark.

Hold minst 1 meters avstand til andre enn de som inngår i din husstand.

Den situasjonen vi er inne i nå kan oppleves skremmende og vanskelig for både voksne, barn og ungdom. Flere er bekymret for at noen de er glad i skal bli smittet. Det å være hjemme sammen døgnet rundt kan også kjennes vanskelig. Synes du det er litt ekstra utfordrende akkurat nå?

Mental helses hjelpetelefon er døgnåpen
https://mentalhelse.no/fa-hjelp/hjelpetelefonen  

Nyttig informasjon om koronaviruset og hvorfor det er viktig at vi følger råd fra myndighetene finner dere på: https://www.ung.no/korona/4497_Hvorfor_er_det_viktig_at_DU_f%C3%B8lger_korona-r%C3%A5dene.html

Kjenner du noen som har det litt tøft? Ta en telefon, og spør hvordan det går. Både til voksne og til barn og ungdom. Kanskje kan du være en trygg voksenperson for et barn eller en ungdom med foreldre som har fullt opp med egne bekymringer. Eller du kan være akkurat den støtten en mor eller far trenger, slik at de også får overskudd til å være gode omsorgspersoner i dagene som kommer.

På informasjonssiden til kommunen kan dere finne mange svar vedrørende koronavirus
https://alesund.kommune.no/helse-og-omsorg/korona/

Onsdag 18.03.2020

Fraværsføring i koronasituasjonen:
Disse fylkeskommunale føringene gjelder inntil det eventuelt kommer statlige føringer for fraværsføring i koronasituasjonen.   

Oppdatert informasjon fra Udir om koronasituasjonen finner dere her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Fraværsføring fra 13. mars

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler er stengt på grunn av koronasituasjonen fra 12. mars til 26. mars. Perioden kan bli forlenget.

Fra 13. mars gis det ikke undervisningen i skolebygningene, men via digitale læringsplattformer. Dette får betydning for fraværsføringen.

Fram til skolene gjenåpnes føres det ikke time- og dagsfravær. Elevenes deltakelse i nettundervisningen vil være logget elektronisk. Skolen skal hver dag ha rutiner for å registrere at elevene er logget på nettundervisning/digitale læringsplattformer. Elever som ikke deltar, må følges opp av lærer og eller skoleledelsen.

 

Vi minner om at elevene skal delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag for å vurdere kompetanse. Dette gjelder også når undervisningen skjer på digitale læringsplattformer. Manglende deltakelse vil kunne føre til at lærer ikke får grunnlag for å sette standpunktkarakter. Se forskrift til opplæringslova § 3-3. I forskriften er det vist til at elevene skal «møte fram og delta aktivt». «Møte fram» tolker vi som «å delta i undervisningen». Om elever står i fare for ikke å få standpunktkarakter fordi lærer mangler vurderingsgrunnlag, skal det sendes varsel til elev. For elever under 18 år skal det i tillegg sendes varsel til foresatte. Skolen skal legge til rette for at elevene har mulighet til å rette på forholdet, slik at elevene får mulighet til å skaffe grunnlag for å sette standpunktkarakter.

Elever som på grunn av sykdom ikke kan delta i nettundervisningen, må levere egenmelding hvis de er over 18 år. Foresatte leverer egenmelding for elever under 18 år. 

Fraværsføring før 13. mars

Fraværsføring frem til 13. mars følger de vanlige reglene, med unntak av fravær av helsemessige årsaker. For slikt fravær ble det 4. mars innført unntak fra kravet om legeattest. Unntaket gjelder ut skoleåret 2019/2020.

Dokumentasjonskravet for fravær av helsemessige grunne ble da endret til:

 • egenmelding for elever over 18 år
 • melding fra foresatte for elever under 18 år

 

Referanser:

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-3 og 3-7

rundskriv Udir-3-2016 Fraværsgrense

Mandag 16.03.2020

Skolen vil inntil videre være betjent mellom kl 0900-1500. Benytt hovedinngangen mot nord.

Vi forsøker å gjennomføre undervisning etter timeplanen, men svært mange av de digitale verktøyene som vi benytter har for tiden stor trafikk, og det er derfor mulig at de ikke fungerer optimalt.

Lørdag 14.04.2020

Skolen er blitt bedt om å videreformidle følgende informasjon fra politiet:

Oppfordring til foresatte/foreldre fra politiets forebyggende avsnitt:

Kjære foresatte og foreldre.

Med bakgrunn i dagens situasjon med strenge tiltak knyttet til smittevern, og hindring av spredning av COVID-19-viruset, ser vi oss nødt til å komme med en innstendig oppfordring til dere. Vi har blitt kontaktet av ansatte i helsevesenet som uttrykker stor bekymring knyttet til at barn og ungdom i lediggang nå samles i grupper, og dermed eksponerer seg for smittefare. Tilbakemeldinger vi har mottatt viser at spesielt kjøpesentre nå er ansamlingssteder der det samles større grupper med barn og ungdom. Moa er trukket frem som et spesielt utfordrende knutepunkt med mange tilstede.  

Dersom tiltakene som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har satt i verk skal fungere, er det kritisk at ALLE innbyggere retter seg etter disse. Skal tiltaket med stengte skoler fungere som tiltenkt MÅ man forholde seg til oppfordringer fra FHI. Situasjonen er nå at ungdommer samles og øker smittefaren for sine omgivelser. Dette kompliserer smittesporing for kommunelegene, slik at i ytterste konsekvens kan smittede personer gå glipp av viktig varsling og karantenetiltak – noe som kan bidra til ytterligere spredning av viruset.

COVID-19 er definert som en pandemi. Tiltakene for smittevern og hindring av spredning er omfattende. Stater over hele verden innfører strenge restriksjoner for borgerne i den hensikt at en felles innsats skal bidra til å redde menneskeliv. Kommunene har et ansvar for tiltak ovenfor sine innbyggere, og kommunelegene skal kunne foreta smittesporing. Folk er ilagt et ansvar om å holde seg hjemme og unngå folkeansamlinger. Dette er ikke riktig tid for at barn og ungdom samles for å "henge" på kjøpesenteret!

Vi ber dere om å gå foran som gode rollemodeller for barn og ungdom. Snakk sammen om hvorfor det er kritisk med ekstra innsats knyttet til hygiene, og nettopp å unngå større folkeansamlinger, samt å holde en forsvarlig avstand til de man er i nærheten av. Pass godt på hverandre! Smitteverntiltakene påvirker oss alle, og til syvende og sist er dette en felles internasjonal dugnad for å begrense tap av menneskeliv.

 

Vennlig hilsen fra politiets forebyggere på Nordre Sunnmøre:
Daniel Langøyli Ludviksen, Kristian Carlos Olivares Salen, Bjørn Egil Gamlem, Ingrid Korsnes Hildre og Ole-Andreas Christensen.

 

Politiet forebyggende mars 2020

Fredag 13.03.2020

De neste ukene vil all undervisning ved Spjelkavik videregående skole foregå via digitale flater. Det er It’s Learning som er skolens hovedplattform for digital undervisning. Vi anmoder alle elever om å laste ned It’s Learning-appen på mobiltelefonen sin, og tillate varslinger slik at de holder seg oppdatert. Vi anmoder foresatte til å følge opp skolearbeidet hjemme og motivere elevene til å holde læringstrykket oppe i denne spesielle situasjonen.

 

Timeplanen vil gå som normalt. Kontaktlærer og faglærer vil gjennomføre undervisning og kommunisere med sine elever etter timeplanen (avtale med elevene), så langt det er mulig. Elevene må derfor logge seg på It’s Learning og følge instruksjonen fra faglærer.

Fravær skal meldes på vanlig måte dersom eleven er forhindret i å delta i undervisningen som blir gitt. Innleveringsfrister og avtaler må holdes. Eleven må gi beskjed til kontaktlærer og faglærer dersom en er forhindret. Vi forventer at elever svarer på meldinger og henvendelser. Årsplanen følges i forhold til avtalte vurderingssituasjoner. Faglærer kommer til å gjennomføre alternative vurderinger i denne perioden.

 

Skoleledelsen kan kontaktes som vanlig ved spørsmål.

 

 

Torsdag 12.03.2020
Ålesund kommune stenger alle skolar

Ålesund kommune stenger alle skolar frå i morgon, fredag 13. mars. Stenginga gjeld barne- og ungdomsskolar – private og kommunale, alle vidaregåande skolar i Ålesund kommune og kulturskolar i kommunen. Dette gjeld også SFO. Når det gjeld stenging av barnehagar, avventar Ålesund kommune råd frå sentrale myndigheiter.

https://alesund.kommune.no/aktuelt/siste-nytt/alesund-kommune-stenger-alle-skolar.6730.aspx

Onsdag 11.03.2020
Koronaviruset- stopp av reiser og innstramming av møte og arrangement

Møre og Romsdal fylkeskommune har sett krisestab og følger situasjonen tett. Fylkeskommune tek situasjonen knytt til koronaviruset på alvor, og har frå i dag 11.mars sett i verk ytterlegare tiltak for å hindre smitte og spreiing av viruset. Det vil kunne bli sett inn nye tiltak på kort varsel.

 

Tiltak som no er sett i verk:

 • Stopp for alle reiser
  Sist veke vart det innført reisestopp for alle utanlandsreiser for elevar og tilsette. Dette betyr mellom anna at skoleturar dessverre må avlysast så lenge forbodet varar. I dag er det vedtatt stopp for alle tenestereiser i både inn- og utland. Berre heilt nødvendig tenestereiser innanlands kan bli godkjent.
 • Skal halde seg heime
  Alle tilsette og elevar som har vore og no kjem heim frå utlandet, skal halde seg heime i 14 dagar. I denne perioden skal tilsette, skal så langt det er mogeleg, arbeide heimanfrå og elevar få tilrettelagt undervisning.
 • Større arrangement og møte blir avlyst
  Fylkeskommunale møte og arrangement med fleire enn 15 deltakarar blir avlyst. Dette gjeld også deltaking på eksterne arrangement, der det er tenkt at tilsette og elevar skal delta.
 • Undervisning på vidaregåande skolar
  Skole og undervisning blir inntil vidare gjennomført, i tråd med nasjonale retningslinjer.
 • Gjennomføring av politiske møte
  Politiske møte blir gjennomført med maks 15 personar til stades. Møta vil bli streama på mrfylke.no/streaming
 • Inntil vidare blir tilsette oppfordra til ikkje å reise til utlandet på ferie.
 • Tilsette blir i fritid oppfordra til å ikkje delta på arrangement med større folkemengder.
 • Bruk av heimekontor for tilsette i risikogrupper, eller som har risikogrupper i hustanden sin, skal vurderast. Dette skal vere avtalt med næraste leiar.

Råd for tilsette i Møre og Romsdal fylkeskommune:

 • Inntil vidare blir tilsette oppfordra til ikkje å reise til utlandet på ferie.
 • Tilsette blir i fritid oppfordra til å ikkje delta på arrangement med større folkemengder.
 • Bruk av heimekontor for tilsette i risikogrupper, eller som har risikogrupper i hustanden sin, skal vurderast. Dette skal vere avtalt med næraste leiar.

  Om Koronaviruset på Møre og Romsdal fylkeskommune sine nettsider.

Tirsdag 10.03.2020
Avlyste utvekslinger og undervisningsopplegg

Ocean Space Race i Trondheim, der Teknologi og forskningslære 1 skulle delta, er avlyst. Avgjørelsen er tatt av Sintef og begrunnelsen er å forhindre spredning av korona. 

Utvekslingene som våre internasjonale klasser skulle delta i, er også avlyst. Førsteklassen 1sti vil ikke få besøk fra Italia og andreklassen 2sti får ikke reise til Belgia. Både italienske myndigheter og Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort bestemmelser som gjør at dette er vedtatt.
Det er også bestemt at Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter i Møre og Romsdal 2020 blir avlyst, grunnet smittefare knyttet til Koronaviruset.

Skolen har hengt opp veiledninger om god håndhygiene og såpedispensere står ved alle vasker. Hånddesinfeksjon/sprit er satt ut til bruk der ikke håndvask er naturlig.

Vi oppfordrer til god håndhygiene og følger Folkehelseinstituttets råd.

For elever som blir syke, eller det er mistanke om at de har vært utsatt for smitte, ber vi om at denne informasjonen blir gitt elevens kontaktlærer så snart som mulig, og etter at det har vært kontakt med legevakt på tlf: 116117.

Ellers henviser vi til kommunens veiledning/informasjon. Link til Ålesund Kommunes informasjon: https://alesund.kommune.no/aktuelt/siste-nytt/rad-om-koronavirus-coronavirus-til-innbyggarane-i-alesund.6536.aspx

Skolen vil fortløpende komme ut med informasjon på Skolens hjemmeside hvis situasjonen endrer seg.

Ny og oppdatert informasjon om koronaviruset og reiser finner du her:

 

 

På bakgrunn av koronaviruset, er det kommet unntak fra DOKUMENTASJONSKRAVET ved fravær av helsemessige årsaker.

Unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige årsaker

Ut skoleåret 2019/2020 er kravet om legeerklæring ved sykdom opphevet. Elever som har fravær av helsegrunner slipper å gå til legen for å få dokumentert fraværet.

Foreldre/foresatte til elever under 18 år og elever som er myndige, skal skrive egenmelding for fraværet.

 

Følg link for mer informasjon:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fravarsgrensen-endres-som-folger-av-koronaviruset/id2692354/