Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Spjelkavik VGS > Nyheter > Undervisningsevalueringa 2019-2020

Undervisningsevalueringa 2019-2020

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisningsevaluering kvart skoleår. Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket.

Resultata vil brukast i utviklingsarbeid mellom lærar og undervisningsgrupper, og mellom lærar og avdelingsleiar. Rambøll Management Consulting hjelper fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringa.
Mer informasjon finner dere på: https://mrfylke.no/nyheiter/informasjon-til-elevar-og-foeresette-om-undervisningsevalueringa-2019-2020

Informasjon til elever og foresatte om undervisningsevalueringen 2019-20

Det er politisk vedtatt at videregående skoler i Møre og Romsdal skal gjennomføre en undervisningsevaluering hvert skoleår. Målet med evalueringen er at den skal være et verktøy for kvalitetsutvikling i den videregående opplæringen i fylket. Resultatene vil brukes i utviklingsarbeid mellom lærer og undervisningsgrupper, og mellom lærer og avdelingsleder. Rambøll Management Consulting bistår fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringen.

Evalueringen gjennomføres som en elektronisk spørreundersøkelse som elevene skal gjennomføre i skoletiden. Det er frivillig for elevene å svare, men vi oppfordrer alle elever til å delta. Besvarelsene behandles konfidensielt, og ingen vil kunne identifisere enkeltbesvarelser. Det vil bare bli utarbeidet rapporter for grupper med 5 eller flere besvarelser.

Elevene skal evaluere lærernes undervisning. Den enkelte elev skal svare på evalueringen én eller flere ganger. Antallet avhenger av hvor mange av elevens undervisningsgrupper som blir valgt ut til å evaluere. Det er også mulig at en elev ikke skal evaluere noen lærere. Det er skoleadministrator som har bestemt hvilke grupper som skal evaluere.

Spørsmålene er like for alle fag/undervisningsgrupper. Spørreskjemaet er utviklet i samarbeid mellom Rambøll og Møre og Romsdal fylkeskommune. Skolene, lærerorganisasjonene og elevombud har hatt mulighet til å komme med innspill gjennom høring. Skjemaet inneholder spørsmål fordelt på fem tema:

  1. Elevens mestring og motivasjon
  2. Vurderingspraksis
  3. Støtte fra lærer
  4. Læringsmiljøet i gruppen
  5. Faglige utfordringer og forventninger

Dersom dere har spørsmål til undersøkelsen, kan dere kontakte Møre og Romsdal fylkeskommune ved rådgiver Monica Solheim (monica.solheim@mrfylke.no), eller rådgiver Ann-Christin Hoel Lervik (ann-christin.hoel.lervik@mrfylke.no).

 

Med vennlig hilsen

Rune Heggdal

Rektor, Spjelkavik vgs