Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Foresatte

Kontakt med foresatte

Skolen ønsker å legge til rette for god kontakt med foresatte. Et godt samarbeid fører til god oppfølging av elevens faglige og sosiale utvikling. Samarbeidet med foresatte er en viktig ressurs for skolen i arbeidet med å styrke utviklinga av gode læringsmiljø og for å skape læringsresultat som gjør at elevene fullfører videregående opplæring.

Møter for foresatte på Vg1

Ved skolestart inviteres foresatte til et informasjonsmøte. På dette møtet informerer vi om rutiner i skolehverdagen. Foresatte får hilse på kontaktlærer og det blir gitt orientering om valg i matematikk 1P/1T.

I januar inviterer vi til kontaktmøte. Her blir det anledning til å ha samtaler med kontaktlærer og den enkeltes faglærere. Skolens rådgivere og IB-koordinator vil også være til stede for å bidra med informasjon om valg av programområde og fag til Vg2.

 

Møter for foresatte på Vg2

Skolen vil i starten av opplæringsåret på VG2 holde foreldremøte der det informeres om skolen, innholdet i opplæringa, medvirkning til foreldra, rutiner og annet. Det er viktig å etablere god kontakt mellom skole og hjem. På disse møtene vil foresatte treffe representanter fra ledelsen, koordiantor for internasjonalisering og kontaktlærere.

I januar inviterer vi til kontaktmøte der foresatte får anledning til å møte kontaktlærer.

 

Skolen oppfordrer foresatte til å ta kontakt ved behov.

Oversikt over møter med foresatte
(datoer kommer senere)

Dato    
August Vg1

Informasjonsmøte om rutiner i skolehverdagen, valg i matematikk

1P/1T og bilingual inndeling. Koordinator for   internasjonaliseringsarbeidet deltar i 1STI.

August Vg2 ST og 2IB

Informasjonsmøte om rutiner i

skolehverdagen. Koordinator for internasjonaliseringsarbeidet deltar   i 2STI. Koordinator for IB deltar i 2IB.

November Vg1 Informasjonsmøte angående IB
Januar Vg1 Internasjonal klasse Informasjon angående utveksling
Januar Vg2 Internasjonal klasse Informasjon angående utveksling
Januar Vg1 Møte for foresatte
Januar Vg1 Møte for foresatte
Februar Vg2 og 2IB Møte for foresatte