Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Informasjon

 

HUSK Å TAKKE JA TIL SKOLEPLASS
I begynnelsen av juli får du melding om hvilken skole du har kommet inn på. Du takker da JA til den skoleplassen som er tildelt. Du kan velge å stå på venteliste til et eventuelt høyere ønske. Dersom du takker NEI til det som du har satt opp som første ønske på søknaden din, blir du tatt ut av inntaket til alle ønska. Rundt 10. august får skolen melding om hvilke elever som er kommet inn ved Spjelkavik videregående skole gjennom 2. inntaket. Da starter arbeidet med klasseinndeling og opprettelse av faggrupper ut fra elevenes fagønsker.

Velkommen til skolestart mandag 17. august

Vg3 møter kl 0815

Vg1 møter kl 0900

Vg2 møter kl 1200

Vi gleder oss til å møte dere!

 

Registrere programfag

Dersom du er ny elev på skolen til Vg2 og Vg3, må du registrere ønskene dine for programfag.

Du finner skjema i venstre marg. Send mail til: ragnhild.mork@mrfylke.no snarest.

 

 

Søk om skoleskyss

Som elev i vidaregåande skole kan du ha rett til fri skoleskyss til og frå skolen. For å ha skyssrett må avstanden vere 6 km mellom skolen og der du bur (bustad eller hybel). Du søker sjølv om skyss gjennom skoleskyssportalen.

Søk om skoleskyss når du har takkar ja til skoleplass.

NB! Du må søkje årleg om skoleskyss.

Skoleskysskortet

Elever som er innvilga skoleskyss for første gang, vil få utlevert skoleskysskortet på skolen. Du må ta godt vare på skoleskysskortet, dette skal brukast alle åra du har rett til fri skoleskyss, både i grunnskole og i vidaregåande skole. Kontakt skolen om du mister kortet.

 

 

PC-ordning

PC-ordningen gjelder for alle videregående skoler i Møre og Romsdal fylkeskommune, mer informasjon finner du på https://skolestart.mrfylke.no/#/pcinfo

Matematikkvalg
I VG1 kan du velge mellom matematikk 1P og 1T

Hvis du har standpunktkarakter i matematikk 1T fra ungdomsskolen og ønsker å ta matematikk R1 på Vg1, sender du epost til spjelkavik.vgs@mrfylke.no.

Matematikk R1
Elever som har standpunktkarakter i matematikk 1T kan på Spjelkavik velge å ta matematikk R1 i Vg1. Indiker i så fall ønsket under valg 1T eller 1P i bestillinger skolestart.mrfylke.no.

 

Spjelkavik vgs fasade juni 2018