Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Karakterer

Kompetansemålene for de enkelte fagene finner du i læreplanene.  Elevene får vurdert sitt arbeid i alle fag etter en karakterskala. Fagkarakterene er tallkarakterer frå 6 til 1, med 6 som beste karakter. Karakteren 1 betyr at faget ikke er bestått. For orden og atferd er karakterene God, Nokså god, Lite god.

Terminkarakterer blir gitt ca. 15. januar. Ved årets slutt blir det gitt standpunktkarakterer i alle fag unntatt fremmedspråk i Vg1. Der blir det gitt terminkarakter. Dessuten blir det gitt eksamenskarakterer i de fag der det blir eksamensprøve. Standpunktkarakterene er en faglig vurdering av kompetansen ved avslutta kurs.

Mer informasjon om karakterer og hvordan du kan klage på karakterer finner du her.