Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Spjelkavik VGS > SMITTEVERN

SMITTEVERN

Informasjon om fravær knyttet til mistanke om/testing av Covid-19 for elever

 

  1. Elever med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme fra skolen. Syke elever skal ikke på skolen.
  2. Eleven er selv ansvarlig for å varsle kontaktlærer og alle faglærere om sitt fravær snarest mulig.
  3. Elever som testes for Covid 19, må gi beskjed til skolen om resultatet.
  4. Eleven må selv sjekke ITSL for arbeidsoppgaver i fagene ved fravær.
  5. Eleven må gi kontaktlærer melding dersom arbeidsoppgaver/planer i fag ikke foreligger.
  6. Kontaktlærer følger opp fraværet i sin klasse. Fravær grunnet mistanke om/testing av Covid-19, skal være unntatt 10 % i fag og unntatt fravær på vitnemål.
  7. Elever over 18 år kan dokumentere fraværet sitt med egenmelding til kontaktlærer.
  8. Elever under 18 år, må ha bekreftelse fra foresatte, som sender melding til kontaktlærer.

 

 

 

Smittevern

Smitteverntiltak, Gult nivå    
Pr. 02.09.2020.

Gjennomgang i klasserommet

 

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og å holde oversikt over disse.

 

Fysisk kontakt:

-      Håndhilsning og klemming bør unngås.

-      Elevers behov for omsorg må ivaretas. Vask hender etter fysisk kontakt.

 

Organisering av kohorter:

-      Klassen regnes som en kohort

-      Ansatte kan veksle mellom ulike kohorter for gjennomføring av vanlig undervisning

-      Ved bytte av klasserom, bør elevene vaske eller desinfisere hendene

-      Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses der det er mulig.

-      For gjennomføring av språkfag, programfag, og andre fag der elevene blandes, bør elevene grupperes i klasserommet ut fra kohorttilhørighet eller ha faste plasser i klasserommene der flere klasser blandes.

-      Grupper/kohorter kan passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).

-      Kohorter som ikke samarbeider, kan oppholde seg i samme rom såfremt det kan være minimum to meters avstand mellom kohortene over lengre tid.

 

Tetthet i grupper:

-      Elever bør ha faste pulter/arbeidsplasser.

-      Det er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserommet.

-      Større samlinger bør unngås.

 

Friminutt:

-      Elever oppfordres til å holde avstand i friminutt.

 

Begrense deling av mat og gjenstander:

-      Elevene skal ikke dele mat og drikke.

-      Elevene bør sitte på hver sin pult når de spiser.

-      Mat kan tilberedes på skolen i henhold til gjeldende retningslinjer for kantiner og serveringssteder.

-      Mat bør serveres porsjonsvis.

-      Ved felles kantine, bør ulike kohorter ikke sitte sammen.

-      Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende.

-      Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet. Dette gjelder også skriftlige innleveringer.

-      Læringsmateriell og lignende bør ikke deles mellom kohorter før de er rengjort.

-      Det er ikke anledning til å oppholde seg i kantina eller på grupperom.

 

Transport og skoleskyss:

-      Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.

-      Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.

-      Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør begrenses.

-      Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever kan sitte eller stå sammen på bussen, men bør holde avstand til andre reisende. Unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad.

-      Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

 

 

Oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet (Udir): https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/