Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Spjelkavik VGS > Utdanningstilbud > Kurs for voksne > Hvem kan delta på kurs for voksne

Hvem kan delta på kurs for voksne

Alle kan søke, men hvilken rett du har er av betydning for inntak. Voksne med rett til videregående opplæring skal få et opplæringstilbud som gir den sluttkompetansen han eller hun ønsker. Tilbudet skal være gratis og tilpasset behovet til den voksne, både når det gjelder tid, sted, lengde og progresjon. Opplæringen skal bygge på den voksnes formal- og realkompetanse.

2020 bibliotek

Voksne uten rett til videregående opplæring kan likevel søke om skoleplass. Det er fylkeskommunen som avgjør om de blir tatt inn. Voksne uten rett som er tatt inn på videregående opplæring, har rett til å fullføre opplæringen.

 

Voksenrett

Voksnes rett til videregående opplæring er regulert i opplæringslovens kap. 4A

 

Voksne med rett - «voksenrett»

For å ha rett til videregående opplæring må den voksne

  • ha fullført grunnskolen, men ikke videregående opplæring
  • være minimum 25 år
  • ha lovlig opphold i Norge

Voksne som venter på svar på søknad om oppholdstillatelse, har ikke rett til videregående opplæring. Fylkeskommunen kan velge å tilby dem skoleplass, hvis det ikke går på bekostning av plassen til voksne med rett til videregående opplæring. Alle voksne som, etter søknad, er tatt inn til videregående opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet. Det er ingen øvre aldersgrense for å søke videregående opplæring.

Vi gir også plass til elever uten voksenrett så lenge det er plass på kurset. De med voksenrett vil bli prioritert først.

 

Inntaksrekkefølge

Hvis det ikke er nok plasser til alle søkerne, er rangeringen slik:

  1. voksne med rett
  2. voksne uten rett som har fullført, men ikke bestått videregående opplæring
  3. voksne uten rett som har yrkes- eller studiekompetanse