Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Spjelkavik VGS > Utdanningstilbud > Søke til skolen

Søke til skolen

vika1

Velkommen som søker til Spjelkavik videregående skole. Alle søker på vigo.no. Hvordan du søker avhenger om du skal begynne på Vg1, Vg2, Vg3 eller voksenopplæring. Se linker til venstre. Her er det forklart hvordan du går fram enten du skal ta studiespesialisering - ordinær, studiespesialisering - internasjonal eller International Baccalaureate (IB). 

Mer informasjon om videregående opplæring finner du på vilbli.no

Søknadsskjema for opptak som DELKURSELEV eller HOSPITANT finner du på høyre side.
Utfylt skjema sendes: spjelkavik.vgs@mrfylke.no

Ta kontakt med Ragnhild Mork for nærmere opplysninger.

Kontaktpersonar

Kristin Melhus Kristin Melhus
Sosialpedagogisk rådgiver/Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 21 01
Send e-post
Anita Alnes Solevåg Anita Alnes Solevåg
Spesialpedagogisk rådgjevar/adjunkt med tilleggutdanning
71 28 21 02 /
Mob. 911 93 385
Send e-post
Ragnhild Mork Ragnhild Mork
Assisterende rektor
71 28 20 03 /
Mob. 922 59 214
Send e-post
Ruth Wenche Hebnes Vinje Ruth Wenche Hebnes Vinje
Lektor/Yrkes - og utdanningsrådgiver
71 28 21 11
Send e-post