Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Spjelkavik VGS > Utdanningstilbud > Studiespesialisering

Studiespesialisering

Spjelkavik videregående skole er en skole for studiespesialisering, det vil si at vi legger mest vekt på teoretisk kunnskap som gir deg generell studiekompetanse. Det betyr at du kan studere videre på universitet eller høyskole etter tre år hos oss.

Ocean Space Race 2015 2
Trashlock UB
IMG_3108

Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3. Du må da ha karakteren 2 eller bedre i samtlige fag.

 

Vi tilbyr dessuten en rekke fag som gir deg spesiell studiekompetanse. Dette fordi en del universitet og høyskoler krever at du har bestemte fag for å komme inn på enkelte studier. Vanligvis er det snakk om matematikk og andre realfag på Vg2 og Vg3.

Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og fag, se www.samordnaopptak.no.

 

Fag- og timefordeling Vg1, Vg2 og Vg3

 

Vi deler fagene inn i to grupper: 

1. Fellesfag – obligatorisk for alle

2. Programfag – fag man velger selv

 

Tabellen viser hvordan timene fordeler seg per uke:

 

  Fellesfag     Vg1     Vg2     Vg3  
  Norsk     4     4     6  
  Matematikk     5     3        
  Engelsk     5              
  Naturfag     5              
  2. fremmedspråk     4     4     (5)1  
  Historie           2     4  
  Religion og etikk                 3  
  Samfunnsfag     3              
  Geografi     2              
  Kroppsøving     2     2     2  
  Sum   fellesfag     30     15     15  
  Programfag     0     15     15 (10)  
  Totalt     30     30     30  

1 Hvis du ikke har 2. fremmedspråk i ungdomsskolen, må du ha dette i alle tre årene i videregående skole. Da får du kun 10 timer programfag i Vg3.

 

 

På studiespesialisering deles programfagene i to programområder:

       • Realfag       

        •Språk, samfunnsfag og økonomi

           

På Spjelkavik videregående skole velger du programfag i Vg2 og Vg3. I Vg1 har vi kun fellesfag, noe som gir fleksibilitet fordi du kan bruke Vg1 til å finne ut hvilke fag du trives best med og trenger i videre utdanning. Basert på dette kan du velge mellom en rekke programfag innenfor begge programområdene, se meny til venstre.

Fagtilbudet i Vg2 og Vg3 er avhengig av elevenes valg og ønsker.

Kontaktpersonar

Ragnhild Mork Ragnhild Mork
Assisterende rektor
71 28 20 03 /
Mob. 922 59 214
Send e-post
Kristin Melhus Kristin Melhus
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 20 86
Send e-post