Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Internasjonal klasse

Spjelkavik videregående skole har en internasjonal klasse som i VG1 og VG2 deltar i utveskling med en skole i et annet land. Det å gå i internasjonal klasse innebærer henholdsvis å dra ut på besøk i en uke i løpet av skoleåret og å ta imot besøk en annen uke. I løpet av disse ukene bor man hos en familie i vertslandet og tar tilsvarende imot en elev som bor hjemme hos en når man har gjenbesøk. Det er altså hvert år en uke med besøk og en uke med reising.

spjFirenze

 

Å gå i internasjonal klasse betyr også muligheten for å få en del undervisning på engelsk. Tradisjonelt har man lagt historie- og religionsundervisningen i VG2 og VG3 på engelsk når det er praktisk mulig. Elevene har generelt hatt stort utbytte av og fått gode erfaringer med dette.

Man må regne med noen ekstrautgifter i forbindelse med reise og gjenbesøk.

   

 

 Våre samarbeidsskoler:

Nederland
Amersfoort  

Lenke til skolens webside:  
't Atrium, Amersfoort

Belgia
Ieper

Lenke til skolens webside: 
College Ieper

Ieper

Italia
Firenze

Lenke til skolens webside:
I.S.I.S GobettiVolta

Firenze

                  

 

 

                                               

                     

Gjennom dette samarbeidet søker vi midler fra Erasmus+, et EU-finansiert program. Hver søknad går over vanligvis over to-tre år, og innebærer et prosjekt som elevene skal arbeide med. Disse prosjektene skal få elevene til å tenke over og finne ut av likheter og ulikheter mellom egen og andres kultur. Målet er at elevene skal se verdien av hvordan vårt samfunn er oppbygd i tillegg til at de kan åpne øynene for at andre lands samfunnsoppbygging er gode også. I tillegg ønsker vi å fremme en nysgjerrighet i den enkelte elev så de kan se utover vårt eget samfunn og tenke «vi» i en større målestokk. Gjennom samarbeidet vi har med de andre skolene mener vi at vi når disse målene.

           

Kontaktpersonar

Kjersti Bjørdal Kjersti Bjørdal
Avdelingsleder
71 28 20 04 /
Mob. 408 52 226
Send e-post