Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Spjelkavik VGS > Om skolen > Internasjonal klasse

Internasjonal klasse

Spjelkavik videregående skole har en internasjonal klasse som i VG1 og VG2 deltar i utveskling med en skole i et annet land. Det å gå i internasjonal klasse innebærer henholdsvis å dra ut på besøk i en uke i løpet av skoleåret og å ta imot besøk en annen uke. I løpet av disse ukene bor man hos en familie i vertslandet og tar tilsvarende imot en elev som bor hjemme hos en når man har gjenbesøk. Det er altså hvert år en uke med besøk og en uke med reising.

 

Å gå i internasjonal klasse betyr også muligheten for å få en del indervisning på engelsk. Tradisjonelt har man lagt historie- og religionsundervisningen i VG2 og VG3 på engelsk når det er praktisk mulig. Elevene har generelt hatt stort utbytte av og fått gode erfaringer med dette.

Man må regne med noen ekstrautgifter i forbindelse med reise og gjenbesøk, men skolen utsteder reisekort så gjestene får dra med buss sammen med våre elever.

   

 

 Våre samarbeidsskoler:

Nederland
Amersfoort  

Lenke til skolens webside:  
't Atrium, Amersfoort

Belgia
Ieper

Lenke til skolens webside: 
College Ieper

Ieper

Italia
Firenze

Lenke til skolens webside:
I.S.I.S GobettiVolta

Firenze

                  

 

 

                                               

                     

Gjennom dette samarbeidet søker vi midler fra Erasmus+, et EU-finansiert program. Hver søknad går over vanligvis over to-tre år, og innebærer et prosjekt som elevene skal arbeide med. Disse prosjektene skal få elevene til å tenke over og finne ut av likheter og ulikheter mellom egen og andres kultur. Målet er at elevene skal se verdien av hvordan vårt samfunn er oppbygd i tillegg til at de kan åpne øynene for at andre lands samfunnsoppbygging er gode også. I tillegg ønsker vi å fremme en nysgjerrighet i den enkelte elev så de kan se utover vårt eget samfunn og tenke «vi» i en større målestokk. Gjennom samarbeidet vi har med de andre skolene mener vi at vi når disse målene.

           

Kontaktpersonar

Kjersti Bjørdal Kjersti Bjørdal
Fagleder
71 28 20 04 /
Mob. 408 52 226
Send e-post