Skulekvardag

 

Skolen har en årsplan. Her finnes en oversikt over skoleåret med ferier og helligdager.

I denne blir det lagt inn timesprøver, heldagsprøver og eksamen.

I tillegg kan en finne opplysning om ekskursjoner, deltakelse i internasjonalisering etc, i denne planen.

Planen finnes i ItsLearning i faget Informasjon til elever. Den kan bli justert, slik at en må følge med jevnlig for å få med seg nyheter og endringer.

1. time starter 0815 til 0900
2. time starter 0900 til 0945
3. time starter 0955 til1040
4. time starter 1040 til 1125
LUNSJ 1125 til 1150
5. time starter 1150 til 1235
6. time starter 1240 til 1325
7. time starter 1330 til 1415
8. time starter 1415 til 1500

Kristelig skolelag

Her på skolen har vi et kristelig skolelag.

Laget er:

- en elevgruppe som er åpen for alle - et forum som gir bedre kjennskap til hva det vil si å være kristen - et sted der du kan bli bedre kjent med dine medelever.

Vi kommer sammen til andakter, matpakkespising, sang, bønn, moro, turer, fellesskap og mye mer. Møtested og møtetid finner du på oppslagstavla.

Norsk elevorganisasjon

Som elev ved Spjelkavik videregående skole blir du medlem av norges største elevorganisasjon.
www.elev.no

Karakterer

Kompetansemålene for de enkelte fagene finner du i læreplanene.  Elevene får vurdert sitt arbeid i alle fag etter en karakterskala. Fagkarakterene er tallkarakterer frå 6 til 1, med 6 som beste karakter. Karakteren 1 betyr at faget ikke er bestått. For orden og atferd er karakterene God, Nokså god, Lite god.

Terminkarakterer blir gitt ca. 15. januar. Ved årets slutt blir det gitt standpunktkarakterer i alle fag unntatt fremmedspråk i Vg1. Der blir det gitt terminkarakter. Dessuten blir det gitt eksamenskarakterer i de fag der det blir eksamensprøve. Standpunktkarakterene er en faglig vurdering av kompetansen ved avslutta kurs.

Mer informasjon om karakterer og hvordan du kan klage på karakterer finner du  på websiden til fylket.

Skolen har et ønske om at elevene skal føle trygghet og trivsel. Vi ønsker å skape grunnlag for et godt læringsmiljø og gruppetilhørighet.

Vg1 starter med to innskolingsdager. Innholdet blir informasjon, sosialisering, utdeling av bøker, kartlegging mm. Plan for disse dagene får elevene utlevert første skoledag.  

I løpet av de første ukene planlegger vi gjennomføring av Bli-kjent-dagen. Dette er en aktivitetsdag der elever kan delta i ulike kultur- og idrettsaktiviteter. Et av siktemålene med denne dagen er å integrere nye elever i skolemiljøet på en måte som oppleves positivt særlig for de nye skuddene på skolens stamme.

 

Skolen gjennomfører kartleggingsprøver i norsk, engelsk og matematikk på Vg1. Skolen og lærere bruker resultatet fra kartleggingen til å følge opp og gi støtte til den enkelte elev.

Kartleggingsprøve i matematikk blir gjennomført i løpet av den første skoleuken for å kunne veilede elever i matematikk. Se også Valg av matematikk. Kartleggingsprøver i norsk og engelsk gjennomføres innen uke 37.

 

I Vg2 og Vg3 har elevene følgende valg:

 • Studiespesialisering
 • Studiespesialisering, fokus på internasjonalisering

Elevene søker inntak til Vg2 og Vg3 gjennom www.vigo.no

I begynnelsen av juli får eleven melding om hvilken skole en har kommet inn på.  Eleven takker da JA til den skoleplassen som er tildelt. Eleven kan velge å stå på venteliste til et eventuelt høyere ønske. Dersom eleven takker NEI til det som en har satt opp som første ønske på søknaden sin, blir en tatt ut av inntaket til alle ønska. Rundt 10. august får skolen melding om hvilke elever som er kommet inn ved Spjelkavik videregående skole gjennom 2. inntaket. Da starter arbeidet med klasseinndeling og opprettelse av faggrupper ut fra elevenes fagønsker.

​​​​​Valg av programfag

Skolens endelige fagtilbud avhenger av elevenes valg. I Vg2 og Vg3 må vi også ta hensyn til nye elever som søker skolen. Vi må derfor ta forbehold om endringer. Ved konkurranse om plassene i fag, vil karaktersnittet ved inntak Vg2 og Vg3 legges til grunn, samt krav til vitnemål om fagsammensetning. Noen elever vil derfor ved skolestart kunne oppleve å ikke få alle sine fagønsker oppfylt.

Klasseinndeling

Vi følger disse prinsippene:

 • Vi tar utgangspunkt i klassene fra Vg1 og Vg2
 • Meldinger/rapporter fra ulike instanser som PPT, helsevesen, rådgivere og andre
 • Nødvendige fagsammensetninger
 • Nye elever plasseres avhengig av kjønn, inntakspoeng, avgiverskole og eventuelt andre forhold.

Kontaktperson Vg2 Henrik Tveter
Kontaktperson Vg3 Linn Lervik Haugsmoen
Kontaktperson fagvalg Ragnhild Mork
Kontaktperson for språkfag Kjersti Bjørdal

 

 

For alle elever er det en stor overgang å gå fra ungdomsskole til videregående skole. For noen kan det være litt skummelt i starten, men går bra etter hvert. Å starte på ny frisk i et nytt skolemiljø er en fantastisk mulighet for å bygge nye relasjoner og bli kjent med nye folk.

På Spjelkavik vgs er vi opptatt av å bygge gode klassemiljø og bidra til at alle elever mestrer overgangen fra ungdomsskolen godt. Vår holdning er at vi ønsker å støtte elevene gjennom utfordringer snarere enn å la elevene unngå dem. Vi vokser gjennom nye erfaringer. Bytting av klasse for elever i Vg1 er i utgangspunktet ikke mulig.

Spjelkavik vgs fordeler elever til Vg1 i klasser etter følgende prinsipp, gitt i vilkårlig rekkefølge:

 • Kjønn, så jevn fordeling som mulig
 • Avgiverskole, så jevn fordeling av elever fra ungdomsskoler som mulig, vi ønsker å blande elever fra ulike geografiske områder
 • Valg av 2.fremmedspråk, samler elever med likt fremmedspråk i en av Vg1-klassene av timeplantekniske hensyn
 • Inntakspoeng, mest mulig like klasser i forhold til faglig nivå
 • Innspill fra ulike instanser som PPT, helsevesen, rådgivere og andre hensyntas