For deg som er føresett

Kontakt med foresatte

Skolen ønsker å legge til rette for god kontakt med foresatte. Et godt samarbeid fører til god oppfølging av elevens faglige og sosiale utvikling. Samarbeidet med foresatte er en viktig ressurs for skolen i arbeidet med å styrke utviklinga av gode læringsmiljø og for å skape læringsresultat som gjør at elevene fullfører videregående opplæring.

 

Møter for foresatte på Vg1

Ved skolestart inviteres foresatte til et informasjonsmøte. På dette møtet informerer vi om rutiner i skolehverdagen. Foresatte får hilse på kontaktlærer og det blir gitt orientering om valg i matematikk 1P/1T.

I januar inviterer vi til møte med kontaktlærer. Skolens rådgivere vil også være til stede for å bidra med informasjon om valg av programområde og fag til Vg2.

 

Møter for foresatte på Vg2

Skolen vil i starten av opplæringsåret på VG2 holde foreldremøte der det informeres om skolen, innholdet i opplæringa, medvirkning til foreldra, rutiner og annet. Det er viktig å etablere god kontakt mellom skole og hjem. På disse møtene vil foresatte treffe representanter fra ledelsen, koordiantor for internasjonalisering og kontaktlærere.

I januar inviterer vi til kontaktmøte der foresatte får anledning til å møte kontaktlærer.

 

Skolen oppfordrer foresatte til å ta kontakt ved behov.

Oversikt over møter med foresatte
(datoer kommer senere)

Dato  
AugustVg1

Informasjonsmøte om rutiner i skolehverdagen, valg i matematikk

1P/1T og bilingual inndeling. Koordinator for   internasjonaliseringsarbeidet deltar i 1STI.

AugustVg2

Informasjonsmøte om rutiner i

skolehverdagen. Koordinator for internasjonaliseringsarbeidet deltar   i 2STI. 

   
JanuarVg1 Internasjonal klasseInformasjon angående utveksling
JanuarVg2 Internasjonal klasseInformasjon angående utveksling
JanuarVg1Møte for foresatte
JanuarVg1Møte for foresatte
FebruarVg2 Møte for foresatte

 

 

Fravær og vurdering 

Skolearena/Hypernet
Fravær, vurderinger og karakterer blir ført i Skolearena/Hypernet. Foresatte til elever under 18 år kan få egen innlogging til Skolearena/Hypernet.

 

Skolearena/Hypernet - innlogging for foresatte
For å få egen innlogging for foresatte til Skolearena må du gå inn på http://www.skolearena.no, velg Foresatte og Ny Foresattbruker.
Fyll inn opplysningene i skjemaet og Send forespørsel. En epost vil nå bli sendt til skolen. Når kontaktlæreren har akseptert forespørselen vil de foresatte få en epost med påloggingsinformasjon.

 

Snarvegar