VIS - Visma InSchool

Visma InSchool er et skoleadministrativt system, men oversikt over blant annet timeplan, vurderinger og fravær

 

Det er nå mulig for foresatte til elever under 18 år, å logge seg inn i VIS (Visma In School).

Visma InSchool er en stor del av elevenes skolehverdag. Foresatte har tilgang til systemet og vil kunne følge opp gjennom informasjonen som det gis tilgang til. 

Videoen som det ligger link til her, gir deg en innføring i systemet.

Her vil du finne informasjon om ditt barns skolegang. Timeplan, undervisningsgrupper, lærere, kontaktlærer, varslinger, meldinger fra lærere også videre.

Link til video: https://inschool.zendesk.com/hc/no/articles/360049745131-Visma-InSchool-Introduksjonsvideo-til-foresatte