Skolevalget

Valgdebatten ble gjennomført ved skolen torsdag 2. september. Representanter fra Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, MDG, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt møtte til debatten.

Skriv ut

Kun to klasser kunne være i fellesarealet på grunn av smittevernhensyn, men debatten ble streamet og de andre klassene kunne følge med fra sine klasserom.

Skolevalget ble gjennomført digitalt og resultatene fra Skolevalgene ble offentliggjort tirsdag 7. september.
Resultatet fra Spjelkavik vgs viser at Fremskrittspartiet ble det største partiet.