Hvem kan delta på kurs for voksne?

Alle kan søke, men hvilken rett du har er av betydning for inntak. Voksne med rett til videregående opplæring skal få et opplæringstilbud som gir den sluttkompetanse han eller hun ønsker.

Tilbudet skal være gratis og tilpasset behovet til den voksne, både når det gjelder, tid, sted, lengde og progresjon.

Opplæringen skal bygge på den voksnes formal- og realkompetanse.

Voksne uten rett til videregående opplæring kan likevel søke om skoleplass. Det er fylkeskommunen som avgjør om de blir tatt inn. Voksne uten rett som er tatt inn har rett til å fullføre opplæringen. 

Snarvegar

Kontakt