Krav til dokumentasjon

Når du søker videregående opplæring for voksne etter 23/5 regelen bes det om dokumentasjon med en gang du har søkt. 

Slik dokumentasjon er:

  • Fullført grunnskole i Norge eller utland
  • Fullført eller påbegynt videregående skole i Norge eller utland
  • Fullført eller påbegynt universitet eller høyskole i Norge eller utland
  • Dokumentasjon på at du har engelsk kunnskaper på grunnskolenivå
  • Kopi av oppholdstillatelse hvis du er minoritetsspråklig

 

Dersom du venter på svar på søknad om oppholdsstillatelse, har du ikke rett til videregående opplæring.  Fylkeskommunen kan velge å tilby skoleplass, hvis det ikke går på bekostning av plassen til voksne med rett til videregående opplæring. 

Inntaksrekkefølge

Ved inntak er det følgende rangering:

  1. Voksne med rett
  2. Voksne uten rett som har fullført, men ikke bestått videregående opplæring
  3. Voksne uten rett som har yrkes- eller studiekompetanse

 

Snarvegar

Kontakt