Internasjonal klasse

På Spjelkavik vgs har vi hatt internasjonal klasse i over 20 år. Tilbudet er revitalisert flere ganger gjennom åra, men hovedinnholdet har vært ganske stabilt. I internasjonal klasse får elevene et møte med skole og samfunn i andre europeiske land på en trygg måte, og avgrenset i tid. Elevene får i tillegg være vertskap for elever fra våre partnerskoler, slik at de blir ambassadører for Ålesund, Sunnmøre og Norge.

 

Våre partnerskoler ligger i Firenze i Italia, Ieper i Belgia og Amersfoort i Nederland. Vi har utveksling med Italia i vg1 og med Belgia i vg2.

 

I vg1 reiser elevene til Firenze i en uke, der de bor i vertsfamilier sammen med en vertsbror/søster. Denne broren/søsteren kommer på besøk til vår norske elev senere i en uke samme vår. Vi setter av disse ukene til ulike elevaktiviteter for kulturutveksling, våre ulike prosjektarbeid og andre fine opplevelser.

I vg2 er utgangspunktet det samme, med besøk og gjenbesøk, men dette året får elevene besøk fra Ieper først, og så reiser de til Belgia i den andre internasjonale uka. I Ieper vil elevene møte enda flere nasjonaliteter enn sine belgiske partnere, siden alle partnerlandene møtes der i den internasjonale uka. Flere av aktivitetene er felles for alle, og elevene får et godt bilde av det flerkulturelle Europa.

Klassemiljø

I internasjonal klasse opplever vi at samhold og klassemiljø blir unikt. Elevene får felles opplevelser som de vokser på, og de tar med seg dette videre i livet. Det er mange tidligere elever i I-klassene som forteller om utvekslingene som det de virkelig husker og vokste på gjennom det videregående løpet.

For oss som jobber sammen med I-klassen gjennom disse årene, ser vi også en flott utvikling i elevene. De tar vare på hverandre, de viser initiativ og de stiller opp på en annen måte etter at de har opplevd den første utvekslingsuka. Vennskapene som formes ser vi varer videre i livet, både mellom våre elever, men også gjerne med partnere de har hatt ved utvekslingene.

Opplevelser i de internasjonale ukene

Under internasjonal uke vil vertsskolen lage program for elevene. Det er sjelden de tilbringer hele dagen i klasserommet, men prosjektene vi har sammen har gjerne litt klasseromsaktivitet også. I tillegg til prosjektarbeidet får elevene være med på utflukter med opplevelser knyttet til den historien og kulturen de besøker.

I Firenze er det vanskelig å komme utenom Renessansen og den betydningen denne epoken og dette området har hatt for hele Europas utvikling. Av vanlige opplevelser kan vi nevne møter med Michelangelos Davidstatue og Boticellis «Venus» og «Våren» ved besøk i internasjonalt kjente museum. De blir også med på utflukt til andre byer i Toscana, som Siena eller Lucca. Elevene får selvfølgelig også teste den ekte italienske pizzaen.

I Ieper er det også et historisk fokus, men her er det Første verdenskrig som er viktig. Iepers historie er mye lenger litt over hundre år, men byen ble omtrent jevnet med jorden under denne krigen, og er bygd opp igjen etterpå, med samme fottrykk som den hadde fra middelalderen av. Det store minnesmerket Menin Gate er sted for minnesmarkering hver eneste kveld gjennom hele året, med kransenedleggelse fra etterkommere etter falne under krigen på alliert side. Dette er en markering elevene våre er med på. I tillegg besøker de gravlunder fra alliert og fra tysk side. Det er også vanlig med en tur til Brügge, der elevene får oppleve en litt annen del av Belgia.

I Ålesund har vi ikke store internasjonale kunstnere, katedraler eller minnesmerker. Vi har likevel veldig mye som er spennende å oppleve for elever som er fra andre hjørner i Europa. I den første internasjonale uken i året prøver vi å arrangere en skitur for elevene, med skiinstruksjon og øving som en del av opplevelsen. I den andre uken har vi en fjelltur på beina, enten i skolens nærmiljø, eller på et av de fjellene som ikke er altfor langt unna. Det er også vanlig at vi tar turen til Sunnmøre museum og til bysentrum.

Prosjektene

I samarbeid med partnerskolene søker vi midler fra EU gjennom Erasmus+. Dette er midler vi får ved å lage prosjekter som Erasmus+ ser verdi i, og som skal fremme samhandling og kulturmøter for elever og lærere. Europakommisjonens fokusområder til enhver tid gir en pekepinn på tema for disse prosjektene. Vi har vært med på prosjekter innen tema som entreprenørskap, integrering og skoleutvikling og utdannelse. Målet vårt er å ta teori og vanskelig byråkratisk språk ned til en håndterlig oppgave for elevene, og å utvikle en forståelse for temaet sammen med sine europeiske skolekamerater. Slik ser de også hendelser og utvikling i eget samfunn i sammenheng med det som skjer andre steder i Europa.

Hvorfor velge internasjonal klasse

Å gå i internasjonal klasse gir noen andre opplevelser enn den vanlige skolehverdagen gir. Elevene blir utfordret til å gå litt ut av komfortsonen, men det de har igjen er varige verdier. Det å bo i en fremmed familie i en uke er spennende og tidvis vanskelig, men det betaler seg i den utviklingen de har individuelt og sammen. Det er også krevende å ha besøk i en uke, der de har ansvaret for en annens ve og vel. Dette skaper nye perspektiv hos elevene våre, og de ser både seg selv og vår kultur med litt andre øyne i ettertid. Elevene får også flere kommunikative utfordringer, i det de skal bruke engelsk som språk under de internasjonale ukene. Alt av samarbeid blir gjennomført på engelsk, og de opplever også at ikke alle kan engelsk like godt, særlig i vertsfamiliene. Dette utfordrer kommunikasjonen, men å lære å kommunisere til tross for manglende felles språk er en god erfaring.

I tillegg utfordrer vi på Spjelkavik vgs elevene i I-klassen til å motta litt mer undervisning på engelsk enn det som er vanlig i internasjonal klasse. I vg3 får de deler av historieundervisningen på engelsk, og i tillegg har vi også fått til religionsundervisning på engelsk. Dette er en god erfaring for elevene, siden de fleste skal videre på studier der de må lese pensum på engelsk, eller forholde seg til medstudenter og undervisning på engelsk. Slik har internasjonal klasse en ekstra dimensjon av forberedelse til videre studier.

Er internasjonal klasse noe for meg?

  • Jeg er glad i å reise
  • Jeg synes det er bra å få utfordringer på noe annet enn fag gjennom året
  • Jeg er stolt av plassen der jeg bor og vil gjerne vise det frem
  • Jeg kan tenke meg å bli enda bedre kjent med mitt hjemsted
  • Det er spennende å se noe annet enn det man typisk møter som turist
  • Jeg kan tenke meg litt ekstra utfordring i engelsk

Dersom svaret er «ja» på noen av disse spørsmålene så må du se på om du har lyst til å gå i internasjonal klasse.

 

 

Kontakt