Samfunnsfag og økonomi

Programområde for samfunnsfag og økonomi byr på mange spennende fag, som gir innsikt i deg selv og samfunnet. Innen samfunnsfagene kan du lære om samfunnet vårt fra forskjellige innfallsvinkler. Både gjennom språk, kultur og økonomisk forståelse vil disse fagene gi deg økt kunnskap om hvordan verden fungerer.

Vi tilbyr fagene:

 

  • Sosiologi og sosialantropologi
  • Sosialkunnskap
  • Politikk og menneskerettigheter
  • Psykologi 1 og 2
  • Økonomistyring
  • Økonomi og ledelse
  • Markedsføring og ledelse 1 og 2
  • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2
  • Samfunnsøkonomi 1 og 2
  • Rettslære 1 og 2

I tillegg tilbyr vi Breddeidrett 1 og Friluftsliv 1 hentet fra programområdet Idrett

Snarvegar

Kontakt