Eksamen og vurdering

Skriftlig eksamen for elever Våren 2021 er avlyst, mer informasjon om eksamen finner du på websidene til Utdanningsdirektoratet

Tidligere eksamensoppgaver finner du på websidene til Udir.

Tidspunkt for skriftlig og muntlig eksamen finner du i skolens årsplan, eller på Udir sine sider.

Før eksamen må du sette deg grundig inn i skolens eksamensreglement.

En oversikt over hjelpemidler til eksamen finner du på fylket sine sider: https://intranett.mrfylke.no/Intranett/Fagavdelingar/Utdanning/Eksamen

Dokumenter

Kontakt