Elevundersøkinga

Med å svare på undersøkinga får elevane moglegheit til å påverke skolekvardagen sin. Svara frå elevane blir brukte av skolane og skoleeigar for å utvikle kvaliteten i opplæringa, og til å gjere skolane betre.

Du finn meir informasjon om elevundersøkinga her

 

I uke 45 skal vi gjennomføre undervisningsevaluering. Det vil bli utført i faglærers egne timer. Faglærer vil dele ut påloggingsinformasjon.

 

I uke 49 vil vi gjennomføre elevundersøkelsen. Påloggingsinformasjon vil bli sendt ut på epost og informasjon legges i It’s learning. Elevundersøkelsen tar ca. 20-40 minutter og gjennomføres i klassens time i uke 49.

Snarvegar