Malaika-prosjektet

I stedet for det landsomfattende OD-prosjektet har elevene ved Spjelkavik videregående skole i en årrekke valgt å engasjere seg i et eget prosjekt.

Elevene har tidligere vært med å støtte bygging av skolen Future Hope Academy i byen Arba Minch sørvest i Etiopia.

Elevrådet har nå valgt å gå inn for et prosjekt North South Partnership Aid (NSP Aid) organiserer og samler inn penger til i Kenya, Malaika Villages. Målet er å bygge en fullstendig barnelandsby i byen Faraja, sør for Mombasa i Kenya, og senere en i Kisarin utenfor Nairobi.

I tillegg vil elevene fortsette å gi stipend til barn og ungdommer fra Arba Minch og omegn, slik at de kan gå på Future Hope Academy.

 

Årets arbeidsdag er 4.11.

Malaikakomiteen består av: Mats Hagerup 1STA, Marte Welle 3STF, Thea Norvoll-Hovland 3STA, Henrik Lervåg Seim 3STD, Lars Aksel Ulstein 3STA og Severin Ulstein 1STE.

Dokumenter

Kontakt