Elevtenester

Helsesykepleierne og rådgiverne utgjør Elevtjenesten ved skolen og du finner oss ved inngangen i andre etasje.

Helsesykepleierne kan veilede i spørsmål som omhandler f.eks.: søvn, stress, depresjon, spise­forstyrrelse, skole, seksualitet og prevensjon. Målet for vår tjeneste er å fremme skoleelevens fysiske og psykiske helse.

Vi har naturligvis taushetsplikt etter Lov om helsepersonell, og har stor tro på at det hjelper å snakke med noen. Vi lytter gjerne.

Rådgiverne er behjelpelige med fagvalg, fagvansker, konsentrasjonsvansker og andre utfordringer både på skolen og hjemme, karriereveiledning og utveksling til utlandet.

Vi er et lavterskeltilbud og både elever, foresatte og lærere kan ta kontakt med oss ved behov.

Vi bistår med å ta de riktige valgene og samarbeider med Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) og de kommunale helsetjenestene og spesialisthelsetjenesten.

Ansatte i elevtjenesten

Ragnhild Mork: 
Ass.rektor/leder elevtjenesten og ressursteam. 
Anita Alnes Solevåg: 
Spesialpedagogisk- og sosialpedagogisk rådgiver 
Kristin Melhus: 
Sosialpedagogisk rådgiver 
Ruth-Wenche Hebnes Vinje:
Yrkes- og utdanningsrådgiver 
Trine Heen:
Rådgiver for minoritetsspråklige elever
Karen Josefsen:
Miljøarbeider

Anette Drønnesund:
Helsesykepleier
Ragnhild Høydalsvik:
Helsesykepleier

Snarvegar