Rusarbeid

Vi har etablerte rutiner og fordelt ansvar for å forbygge rusbruk og følge opp ved bekymring for rusbruk.  

 Rusarbeidet er en del av den daglige skoledriften. Det vil si at arbeidet gjøres både i fag, i kontaktlærerarbeidet, hos helsesykepleier og i PPT, i elevrådet, i samarbeidet med russen, og i samarbeidet med foreldre. Behovet for spesielle tiltak ved skolen vurderes fortløpende i dette arbeidet.

 

bilde av forsiden av plan for rusarbeid

Dokumenter

Kontakt