Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier

Ønsker du å snakke med helsesykepleier?

Kom innom eller ta kontakt med oss på telefon (sms):

Vi er på skolen:

Ragnhild: Tirsdag tlf: 95736057

Anette:   mandag – onsdag og annakvar torsdag tlf 40805878

 

Skolehelsetjenesten Spjelkavik vgs

Målet for skolehelsetjenesten er å fremme skoleelevens fysiske og psykiske helse.

 

HVA

Plakaten vår viser eksempel på ulike temaer du kan ta opp hos helsesykepleier.

Elever, foreldre eller lærere kan ta kontakt med skolehelsetjenesten ved behov.

Vi kan formidle kontakt med andre hjelpeinstanser.   

Helsesykepleier har taushetsplikt etter Lov om helsepersonell.     

HVOR

Helsesykepleier har kontor på elevtjenesten, sammen med rådgivere. Dør merket Skolehelsetjenesten.

Hvis vi ikke er på kontoret, så kan du gjerne sende SMS eller mail.

Endringer kan forekomme.

Avtale hos helsesykepleier er gyldig fravær, husk å få med lapp.

 

HFU – helsestasjon for ungdom

Lavterskel-tilbud til ungdom mellom 13 – 25 år for de som oppholder seg i kommunen
Gratis
Drop in, ingen timebestilling
Helsesykepleier, lege, psykiatrisk sykepleier
Supplement til skolehelsetjenesten
Åpent onsdager og torsdager kl.  16-19 (Moa Helsehus)

Snarvegar