Fravær

Det er viktig å presisere at fraværsgrensen fortsatt er gjeldende for udokumentert fravær.

Det er helserelatert fravær som er unntatt 10% regelen. Helsefravær føres som R- fravær i VIS og dersom det er koronarelatert skal det føres under R19.

Elever over 18 år legger inn egenmelding i VIS.
For elever under 18 år må foresatte gi beskjed om fraværet.

Dersom en elev eller foresatt ikke gir beskjed om årsak for fravær i løpet av 15 dager, blir dette fraværet å regne som udokumentert fravær og er tellende på 10% regelen.

Se link for utfyllende informasjon om fraværsreglementet i Møre og Romsdal Fylkeskommune
https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/opplaering-i-skole/skolekvardag/reglement