For deg som er føresett

Vi inviterer foreldre/foresatte til kontaktmøte for Vg1 tirsdag 25. januar 2022.

Foresatte får anledning til å møte kontaktlærer denne kvelden. Vi ønsker at elevene er med på møtet. I tillegg vil skolens rådgivere og representanter fra skolens ledelse være til stede for å bidra med informasjon i den grad dette er ønskelig.

Se invitasjon nederst på dennne siden. Fyll ut og returner svarslippen til kontaktlærer. Klokkeslett for samtale med kontaktlærer vil bli tildelt.

 

Vi inviterer til foreldremøte onsdag 26. januar. Dette er siste mulighet til å delta på et foreldremøte for elever som nå går 2. året ved Spjelkavik videregående skole, ettersom de blir myndige i løpet av 2022. Vi ønsker at elevene er med på møtet. Foresatte får anledning til å møte kontaktlærer denne kvelden. Klokkeslett for samtale med kontaktlærer vil bli tildelt. I tillegg vil skolens rådgivere og representanter fra ledelsen være til stede for å bidra med informasjon i den grad dette er ønskelig.

Se invitasjon nederst på dennne siden. Fyll ut og returner svarslippen til kontaktlærer. Klokkeslett for samtale med kontaktlærer vil bli tildelt.

 

Vi inviterer til foreldremøte torsdag 27. januar. Dette er siste mulighet til å delta på et foreldremøte for elever som nå går 2. året ved Spjelkavik videregående skole, ettersom de blir myndige i løpet av 2022. Vi ønsker at elevene er med på møtet. Foresatte får anledning til å møte kontaktlærer denne kvelden. Klokkeslett for samtale med kontaktlærer vil bli tildelt. I tillegg vil skolens rådgivere og representanter fra ledelsen være til stede for å bidra med informasjon i den grad dette er ønskelig.  

Se invitasjon nederst på dennne siden. Fyll ut og returner svarslippen til kontaktlærer. Klokkeslett for samtale med kontaktlærer vil bli tildelt.

 

Vi inviterer til foreldremøte torsdag 27. januar. Dette er siste mulighet til å delta på et foreldremøte for elever som nå går 2. året ved Spjelkavik videregående skole, ettersom de blir myndige i løpet av 2022. Vi ønsker at elevene er med på møtet. Foresatte får anledning til å møte kontaktlærer denne kvelden. Klokkeslett for samtale med kontaktlærer vil bli tildelt. I tillegg vil skolens rådgivere og representanter fra ledelsen være til stede for å bidra med informasjon i den grad dette er ønskelig. 

Se invitasjon nederst på dennne siden. Fyll ut og returner svarslippen til kontaktlærer. Klokkeslett for samtale med kontaktlærer vil bli tildelt.

Kontakt med foresatte

Skolen ønsker å legge til rette for god kontakt med foresatte. Et godt samarbeid fører til god oppfølging av elevens faglige og sosiale utvikling. Samarbeidet med foresatte er en viktig ressurs for skolen i arbeidet med å styrke utviklinga av gode læringsmiljø og for å skape læringsresultat som gjør at elevene fullfører videregående opplæring.

 

Møter for foresatte på Vg1

Ved skolestart inviteres foresatte til et informasjonsmøte. På dette møtet informerer vi om rutiner i skolehverdagen. Foresatte får hilse på kontaktlærer og det blir gitt orientering om valg i matematikk 1P/1T.

I januar inviterer vi til møte med kontaktlærer. Skolens rådgivere vil også være til stede for å bidra med informasjon om valg av programområde og fag til Vg2.

 

Møter for foresatte på Vg2

Skolen vil i starten av opplæringsåret på VG2 holde foreldremøte der det informeres om skolen, innholdet i opplæringa, medvirkning til foreldra, rutiner og annet. Det er viktig å etablere god kontakt mellom skole og hjem. På disse møtene vil foresatte treffe representanter fra ledelsen, koordiantor for internasjonalisering og kontaktlærere.

I januar inviterer vi til kontaktmøte der foresatte får anledning til å møte kontaktlærer.

 

Skolen oppfordrer foresatte til å ta kontakt ved behov.

Oversikt over møter med foresatte
(datoer kommer senere)

Dato  
AugustVg1

Informasjonsmøte om rutiner i skolehverdagen, valg i matematikk 1P/1T 

AugustVg2

Informasjonsmøte om rutiner i

skolehverdagen. Koordinator for internasjonaliseringsarbeidet deltar   i 2STI. 

   
JanuarVg1 Internasjonal klasseInformasjon angående utveksling
JanuarVg2 Internasjonal klasseInformasjon angående utveksling
JanuarVg1Møte for foresatte
JanuarVg1Møte for foresatte
FebruarVg2 Møte for foresatte

 

 

Fravær og vurdering 

Frå skoleåret 2021/22 tek skolane i bruk Visma Inschool (VIS), eit nytt system for fråvær, timeplan og vurdering med meir. Etter skolestart vil det kome meir informasjon om foreldrepålogging og rutinar frå skolen.

 

Dokumenter