250000 til aktiviteter for ungdom

Ungdomspanelet deler hvert år ut 250 000 kr til aktiviteter for ungdom.  Fristen for å søke på neste tildeling av ungdomsmidlene er 1. april.

Skriv ut

 

Mer informasjon og søknadsskjema finner dere på websidene til fylket.

UNG-koordiantor Åse Helene Stenerud forklarer at det tidligere blant annet er gitt penger til flere elevråd for å kjøpe utstyr eller gjennomføre aktiviteter ved skolene.