Forskningsdagen

Målet med dagen var at elevene våre skulle oppleve begeistring rundt forskning. Forskningsrådet bestemmer hvilket tema årets Forskningsdager skal ha – og i år var det HAV som var tema.

Skriv ut

Vi arrangerte en dag der elevene på Vg3 og BIT-elevene (Bærekraft, Innovasjon og Teknologi) kunne velge mellom seks ulike aktiviteter. Vi fikk besøk av eksterne forskere fra NTNU og Møreforskning, samt at vi brukte kunnskap hos ansatte.

Elevene kunne velge mellom å høre Margrethe Emblemsvåg fortelle om klimaendringer og en ekspedisjon til Nordøst Grønland, Johan Kulin fortalte om sin forskning på bølgeforhold i Ålesund, samt student på Skipsdesign Sandra Lundvang fortelle om sin studiehverdag. Eirik Holmen fortalte om forskning på maritim historie og Hildegunn Stokke Rasmussen, Erik Vågnes Holmen og Christian Birkeland hadde laget et undervisningsopplegg der elevene måtte sette seg inn i de ulike sidene av den aktuelle lokalpolitiske saken om bygging av nytt renseanlegg på Kvasneset. Elevene lærte å debattere, være kritisk til informasjon/kilder, og tenke over rollen følelser og fornuft spiller når vi argumenterer.

 

Noen elever fikk også oppleve hvordan plastikk brytes opp, ikke ned, og ryddet strender på Humla. Sunnmøre Friluftsraad bidrog med utstyr og kjørte vekk alt elevene fant. BIT-elevene våre har fått snakket med Jakob Cyvin Bonnevie på NTNU om et prosjekt der elevene skal få undersøke om de finner mikroplast på gjellene til fisk. Her er vi så heldige å kunne samarbeide med Atlanterhavsparken og ta i bruk det flotte våtlaboratoriet de har.

 

Gjennom hele uken har elevene kunnet få inspirasjon fra en utstilling på biblioteket, samt delta på en quiz med tema forskning og hav. I tillegg har vi fokus på å ta i bruk de kreative sidene til våre allsidige elever. Robert Botn og flere andre lærere har bidratt til å gi elevene en workshop i aktiviteter som skal igangsette kreativiteten til elevene. Både elever og lærere har bidratt til kunst som skal publiseres.

 

Fokuset har definitivt vært på hav og forskning denne uken.