Tilgang til VIS for foresatte er nå iorden

Tilgang til VIS for foresatte er nå på plass igjen, og foresatte kan logge på på vanlig måte. Tilgangen var sperret fra 22. desember til 10. januar, i forbindelsen med overgangen til det nye folkeregisteret. 

Skriv ut

Dette ble gjort for å sikre at ingen fikk tilgang til data de ikke skal ha tilgang til.