Korleis søke

For å bli elev hos oss på Spjelkavik vgs må du søke gjennom portalen for vidaregåande opplæring vigo.no.

Viktige søknadsfristar og datoar i Møre og Romsdal fylke finn du på vilbli.no

Har du spørsmål til skulen, er det berre å ta kontakt.

 

Alle søker på nett, vigo.no, frist 1. mars

 • Videregående opplæring i skole/bedrift
 • Logg inn, Min ID (vanligst).
 • Følg instruksjonene på nettstedet.
 • På Spjelkavik har du to muligheter på Vg1:
  • Studiespesialisering – ordinær
  • Studiespesialisering – internasjonal
 • Du kan endre søknaden så mange ganger du vil før 1. mars
 • Du kan gi forhåndssvar etter 1. mars, da behøver du ikke svare i sommer.
 • Dersom du ønsker å gå BIT-linjen søker du ordinær. Det blir påmelding etter inntaket. Du kan melde fra på skolepartalen at du ønsker å gå på BIT-linjen, send også gjerne en epost til Linn.lervik.haugsmoen@mrfylke.no

Alle søker på nett, vigo.no, frist 1. mars

 • Videregående opplæring i skole/bedrift
 • Logg inn, Min ID (vanligst).
 • Følg instruksjonene på nettstedet.
 • Hvis du vil gjøre omvalg Vg1: Endre skolebakgrunn på Min historikk.
 • Hvis du skal gå ordinær studiespesialisering, velger du Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi. 
 • Hvis du skal gå internasjonal studiespesialisering, velger du Realfag - internasjonal eller Språk, samfunnsfag og økonomi - internasjonal (kun mulig for dem som har gått Vg1 internasjonal).
 • Dersom du ikke skal søke, skal du likevel registrere deg på vigo med årsak til at du ikke søker.
 • Du skal søke selv om du skal på utveksling til utlandet:
  • Hvis du skal benytte fylkets tilbud om utveksling til Skottland, velger du Vg2 – utland.
  • Hvis du skal utveksler gjennom en annen organisasjon, velger du vanlig Vg2.
 • Du kan endre søknaden så mange ganger du vil før 1. mars
 • Du kan gi forhåndssvar etter 1. mars, da behøver du ikke svare i sommer.

Alle søker på nett, vigo.no, frist 1. mars

 • Videregående opplæring i skole/bedrift
 • Logg inn, Min ID (vanligst).
 • Følg instruksjonene på nettstedet.
 • Hvis du skal gå ordinær studiespesialisering, velger du Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi. 
 • Hvis du skal gå internasjonal studiespesialisering, velger du Realfag - internasjonal eller Språk, samfunnsfag og økonomi - internasjonal (kun mulig for dem som har gått Vg1 internasjonal).
 • Dersom du ikke skal søke, skal du likevel registrere deg på vigo med årsak til at du ikke søker.
 • Du kan endre søknaden så mange ganger du vil før 1. mars
 • Du kan gi forhåndssvar etter 1. mars, da behøver du ikke svare i sommer.
 • Gå inn på nettstedet vigo.no.
 • Velg Videregående opplæring for voksne/Realkompetanse.
 • Logg inn, f.eks. med Min ID.
 • Følg instruksjonene på nettstedet.
 • Det er fortløpende inntak.​

Snarvegar

Kontakt