Søknad om opptak som delkurselev

Fyll ut skjemaet for å søke om opptak som delkurselev eller hospitant

Avgjørelsen tas av skolen etter at det ordinære inntaket i fagene er gjort. Opptak gis bare hvis skolen har kapasitet til flere elever i det enkelte fag.

Delkurselev
Delkurselever har elevstatus i faget. Delkurselever får termin og standpunktkarakter og kan trekkes ut til eksamen. Du må stille til undervisning som vanlig elev. Fravær føres etter fraværsreglene.

Du kan ikke være elev i et fag og samtidig melde deg opp til privatisteksamen. Velger du å melde deg opp som privatist i et fag hvor du er delkurselev, må du si opp elevstatusen. Du vil etter søknad kunne følge fag som hospitant.

Hospitant
Hospitantstatus gir deg kun rett til å være tilstede i undervisningstimer. Du må selv melde deg opp til eksamen som privatist.

Søknad om opptak som delkurselev

Skriv inn de fagene du ønsker å være delkurselev i:

Kontakt