Korona og smittevern

Fra lørdag 25. september kl. 16 gikk vi over til en normal hverdag med økt beredskap. Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i barnehager og skoler. Trafikklysmodellen kan bare videreføres eller tas i bruk dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak.

 

Selv om samfunnet har åpnet opp, gjelder fremldeles de generelle smittevernrådene om å holde seg hjemme når du er sjuk. Vi skal også fortsette med god hoste- og håndhygiene.

Dersom du har luftveissymptom bør du holde deg hjemme og ha lav terskel for å teste deg.

Les meir på Folkehelseinstituttet for kva du bør gjere når du har nyoppståtte symptom på luftsvegsinfeksjon. 

Snarvegar

Kontakt