Pedagogisk plattform

Vurdering for læring

 

Vurdering har stor innvirkning på elevenes og lærlingenes læring.

 En god vurderingspraksis motiverer og har læring som mål.

(Kilde; Utdanningsdirektoratet, 2020)

 

All vurdering av elevenes kompetanse som skjer før avslutningen av opplæringen, er underveisvurdering. Opplæringslova slår fast at underveisvurdering skal brukes til å fremme læring, lærelyst og øke elevenes kompetanse. Derfor arbeider vi på på Vika aktivt med vurdering for læring.

 

Vi samarbeider med en forskergruppe ved Høgskulen i Volda, som forsker på læring og vurdering, og vi justerer og utvikler vurderingspraksisen ved skolen i tråd med aktuell forskning.

 

Fordi en god vurderingspraksis er så viktig for elevenes læring, er vi spesielt opptatte av at:

 

  • Elevene skal være kjent med hva som kjennetegner kvalitet i de ulike fagene.
  • Elevene skal være med å vurdere eget arbeid.
  • All tilbakemelding og vurdering av elevenes kompetanse skal ha som mål å gjøre at de lærer enda mer.
  • Tilbakemeldingene skal være konkrete og tilpasset hver enkelt elev.

 

Hvordan jobber vi med å videreutvikle en god vurderingspraksis?

 

  • Vi ønsker å flytte elevenes fokus fra det endelige resultatet (karakteren) til selve læringsprosessen. Dette vet vi fører til mer læring.
  • For at eleven skal ha en reell mulighet til å utvikle sin egen kompetanse satser vi spesielt på prosessarbeid og underveistilbakemelding.