Tilsette

Rune Heggdal
Rektor
71 28 20 01 / 901 29 775
Janneke Greve
Spesialbibliotekar
71 28 20 31 / 986 34 372
Karen Josefsen
Miljøarbeider
404 62 339
Ragnhild Mork
Assisterende rektor
71 28 20 03 / 922 59 214
Anne Gry Ulstein
Sekretær
71 28 20 12 / 404 74 017
Beathe Nikolaisen Vikestad
Arbeidsleder
71 28 20 11 / 926 15 359
Ewa Ciesla
Reinhalder
Nina Stavseng Johnsen
Fagarbeider
71 28 20 60 / 473 10 761
Mette Standal Lunde
Lærer
91 87 79 12 / 918 77 912
Sabina K Mackowiak
Reinhalder
939 79 291
Roza Monika Oleszkiewicz
Reinhalder
405 65 855
Silje Veronika Heggem Rogne
Assistent
Hanne Veddeng Tollås
Lærer
41 56 76 71 / 415 67 671
Christian Birkeland
Lektor m/ tilleggsutdanning
71 28 20 65 / 951 62 996
Egil-Andre Drønnesund
Lærer
71 28 20 68 / 906 13 462
Trine Heen
Lektor m/tilleggsutdanning
93 00 22 56 / 930 02 256
Sissel Vik Hjelle
Lærer
71 28 20 75 / 916 27 472
Anders Holsbø Istad
Lærer
71 28 20 79 / 952 07 367
Marit Nerås Krogsæter
Lektor
71 28 20 97 / 918 32 844
Ingrid Edland Leine
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 20 83 / 404 74 958
Kristin Melhus
Sosialpedagogisk rådgiver/Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 21 01 / 468 58 909
Camilla Moritz-Olsen
Avdelingsleder IB
71 28 20 88
Kari Ertresvåg Myklevoll
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 20 89
Lyngve Nesje
Lektor m/tilleggsutd
71 28 20 90 / 916 48 416
Hildegunn Stokke Rasmussen
Lektor m/ tilleggsutdanning
71 28 20 92 / 988 57 846
Ola Roalkvam
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 20 94 / 993 73 230
Tyra Andersen
Lærer
464 33 797
Odd Erik Berild
Lektor m/ tilleggsutdanning
71 28 20 64 / 482 12 248
Anne Grethe Slinning Brandal
Lektor m/ tilleggsutdanning
71 28 20 66 / 920 95 960
Eirik Christiansen
Lærer
71 28 20 67
Synnøve Ekroll
Lektor
71 28 20 69 / 474 51 009
Linn Lervik Haugsmoen
Avdelingsleder realfag
71 28 20 05
Eirik Holmen
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 20 76 / 920 63 137
Henriette Ingebrigtsen
Lektor
71 28 20 78 / 984 66 812
Anna Knisenko
Lærer
968 58 660
Reidun Kviebakk
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 21 22 / 950 56 777
Bjørg Lappen
Lærer
71 28 20 81
Marit Berg Larsen
Lærer
954 21 030
Anne Rogne Midtbø
Lærer
71 28 20 00 / 416 04 041
Kathrine Slinning
Lektor m/tilleggsut
71 28 21 10
Anita Alnes Solevåg
Spesialpedagogisk rådgjevar/adjunkt med tilleggutdanning
71 28 21 02 / 911 93 385
Øyvind Ørjasæter
Lærer
71 28 21 15 / 480 44 302
Synnøve Skare Baade
Lærer
71 28 21 18 / 922 11 961
Kjersti Bjørdal
Avdelingsleder
71 28 20 04 / 408 52 226
Robert Botn
Lærer
46 42 06 12 / 464 20 612
Marie Havnsund Fiskaa
Lærer
416 75 098
Inger Sofie Heggland
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 20 74 / 414 36 986
Jan Steffen Larsen
Lektor m/tilleggsutdanning
Ove Andre Ljøen
Adjunkt m/tilleggsut
71 28 20 84 / 483 03 226
Stine Martinussen
Lærer
92 42 41 18 / 924 24 118
Begona Perez
lærer
71 28 20 91 / 480 44 389
Siv Bente Ringseth
Lektor med tilleggsutd.
71 28 20 93 / 915 25 840
Kenneth Sjursen
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 20 96 / 930 46 321
Veronika Sund
Lærer
Siri Telstad
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 21 19 / 942 89 679
Mette Elisabeth Wartdal Wolstad
Lærer
71 28 21 20
Maria Zahl
Lærar
71 28 21 14 / 915 94 363
Solveig Aure Aannø
Lærer
71 28 20 63 / 942 09 334
Johannes Løkkeborg Alnes
Lektor med tilleggsutdanning
477 60 502
Runar Andersen
Lektor med tilleggsutdanning
458 64 590
Ingeborg Dragsund Ellingsen
Lærer
948 31 226
Bjørnar Levi Flem
Lærer
71 28 20 71 / 957 82 052
Bjarne Fylling
Lektor m/tilleggsut
71 28 20 72 / 476 30 022
Kardis Hasfjord
Adjunkt med tilleggsutdanning
71 28 20 73 / 951 71 077
Frode Røyset
Lærer
71 28 20 95 / 977 10 243
Stian Mork Skaar
Lærer
938 86 398
Henrik Tveter
Avdelingsleder Økonomi og Samfunnsfag
71 28 20 07 / 913 87 240
Robert Vestgarden
lektor
71 28 20 86
Ruth Wenche Hebnes Vinje
Lektor/Yrkes - og utdanningsrådgiver
71 28 21 11
Erik Myren Vågnes
Lektor m/tilleggsutd
71 28 21 12