Innsatsteam mot mobbing (SIM)

Innsatsteamet skal bidra til at skolen er i stand til å forebygge, avdekke og handle i mobbesaker. Mobbing, plaging og erting er ulovlig. Dersom du ikke har et trygt og godt skolemiljø, ber vi deg ta kontakt med skolens innsatsteam mot mobbing.

Innsatsteamet består av:

  • Rune Heggdal (Rektor)
  • Ragnhild Mork (Assisterende rektor)
  • Kristin Melhus (Sosialpedagogisk rådgiver)
  • Anita Alnes Solevåg (Spesialpedagogisk rådgiver)

 

Vi knytter til oss kontaktlærer, faglærer og andre ved behov.