Spjelkavik videregående skole

Et godt sted for læring!

Hovedmålsettingen vår er at vi skal være et godt sted for læring, og stimulere til Vidsyn, Inkludering, Kompetanse og Ansvar. Vi ønsker at du som elev medvirker og engasjerer deg i skolehverdagens faglige og sosiale aktiviteter, slik at vi sammen utvikler læringsmiljø som fremmer lærelyst, helse, trivsel og trygghet.

 

 

Velkommen til nytt skoleår!

Første skoledag er mandag 19. august, og vi gleder oss til å møte deg.

Tidspunkt for oppstart:

Vg1 møter klokka 0900 i skolens Amfi
Vg2 møter klokka 1200 i tildelt klasserom
Vg3 og Påbyggingsklassene møter klokka 0815 i tildelt klasserom
Grunnopplæring i norsk møter 1200 R215
(Se informasjonsskjermer)