Nærværsteam

Det motsatte av fravær er nærvær. Målet til teamet er å sikre at elever som av ulike årsaker finner det vanskelig å være i skolen, blir værende, møter opp, faller til ro og kjenner seg trygge.

 

Dette er altså et tiltak for å forebygge frafall i videregående opplæring. Teamet er et lavterskeltilbud og gjelder elever som har milde til moderate symptom på skolefravær. Et økende skolefravær er alltid et tegn som vi som skole må følge med et våkent blikk. Etablering av et nærværsteam handler om å bygge et ekstra stødig stillas rundt de elevene som trenger det. I denne sammenheng snakker vi om å se, finne eller etablere de beskyttende faktorene rundt eleven.

Dersom du har behov for tettere oppfølging, meld interesse med navn, telefonnummer og e-post, så blir du kontaktet. Ingen personopplysninger.

 

Nærværsteam
Dersom du har behov for tettere oppfølging kan du sende inn skjemaet nedenfor, du vil da bli kontaktet av rådgiver.

Informasjonen sendes til assisterende rektor Ragnhild Mork og rådgiver Anita Alnes Solevåg

Kontakt