Om skolen

Skolen har 500 elever og 60 tilsette og ligger landlig i bydelen Spjelkavik i Ålesund. I nærmiljøet rundt skolen ligger det godt tilrette for turer og rekreasjon både sommer og vinter.

Skolen har utdanningsprogram for studiespesialisering og har et bredt tilbud innen språk, samfunnsfag og økonomi, realfag og internasjonalisering. Skolen legger stor vekt på å gi elevene undervisning med god faglig kompetanse.

Visjon

Et godt sted for læring!

Spjelkavik videregående skole skal være en skole preget av å formidle kunnskap og kultur. Vi ønsker å åpne dører mot verden og framtida og gi elevene historisk og kulturell innsikt og demokratisk forankring. Skolen skal markere seg positivt lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Skolens læringsmiljø skal oppmuntre til utvikling av ansvarsfølelse, samarbeidsevne og selvstendighet. Vi ser etter den omsorgsfulle, kreative, hardt arbeidende og sosiale eleven; i sum det integrerte mennesket. Elevene skal lære å tenke kritisk, handle etisk og være miljøbevisste. Vi er alle en del av verdenssamfunnet.

 

Mission Statement

A good place for Learning!

Spjelkavik upper secondary school would like to be a school that focuses on acquiring and passing on knowledge and tradition. Education in our school is to open doors to the world and give the pupils historical and cultural insight and democratic anchorage. We aim at distinguishing ourselves locally, nationally and internationally. The educational atmosphere must encourage the development of respect, responsibility, cooperation and independence.  In our students we look for the caring, the creative, the hardworking, the social and the environmentally aware human being, in total the integrated human being.  The students are to learn to think critically and act ethically. At all times we should be aware that we are global citizens.